Forum


Powrót art.26 ust.2 ustawy pzp

A.

Anna .....

29

Witam,
postępowanie na usługę drukowania książek. W SIWZ było napisane, że od oferty najkorzystniejszej zgodnie z art.26 ust.2 ustawy pzp będziemy żądać wzorów (próbkę) książki zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego. Wykonawca przesłał wzór książki, który nie spełnia wymagań. Czy w związku z powyższym powinnam jeszcze raz prosić o uzupełnienie próbki książki zgodnie z art. 26 ust.3 ustawy pzp?
Witam, postępowanie na usługę drukowania książek. W SIWZ było napisane, że od oferty najkorzystniejszej zgodnie z art.26 ust.2 ustawy pzp będziemy żądać wzorów (próbkę) książki zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego. Wykonawca przesłał wzór książki, który nie spełnia wymagań. Czy w związku z powyższym powinnam jeszcze raz prosić o uzupełnienie próbki książki zgodnie z art. 26 ust.3 ustawy pzp?
1
2018-04-23 08:15 0

K.

Katarzyna .....

16

Tak, jak najbardziej. Oczywiście pismo musi zawierać informację, co nam nie pasuje. Nie można pozbawiać Wykonawcę prawa do poprawienia się. :-)
Tak, jak najbardziej. Oczywiście pismo musi zawierać informację, co nam nie pasuje. Nie można pozbawiać Wykonawcę prawa do poprawienia się. :-)
1
2018-04-23 09:48 1
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy