Forum


Powrót Wynagrodzenie ryczałtowe, a poprawa omyłek?

H.

Hubert .....

21

Witam. Przetarg nieograniczony pow. progów UE z dofinansowaniem. Zamawiający wymagał, oprócz wypełnionego formularza ofertowego, także ,,wykazu cen do formularza ofertowego", przygotowanego przez dział merytoryczny. W tym wykazie cen pod tabelką dodano m.in zapisy, że w przypadku rozbieżności pomiędzy wartością zawartą w kolumnie ,,Cena ogółem netto",
a wartością wynikającą z pomnożenia wartości z kol. ,,ilość" i kol. ,,cena jednostkowa", za obowiązujące uznaje się ceny jednostkowe z kol. ,,ilość".

Jeden z wykonawców złożył wypełniony formularz ofertowy oraz wykaz cen do formularza ofertowego, jednakże w kilku pozycjach wykazu cen do formularza ofertowego są błędnie wyliczone wartości, a w konsekwencji zmianie ulega suma tych wartości (zarówno w wykazie cen, jak i formularzu ofertowym). Co z tym fantem zrobić, czy potraktować jako omyłkę rachunkową i poprawić ?
Witam. Przetarg nieograniczony pow. progów UE z dofinansowaniem. Zamawiający wymagał, oprócz wypełnionego formularza ofertowego, także ,,wykazu cen do formularza ofertowego", przygotowanego przez dział merytoryczny. W tym wykazie cen pod tabelką dodano m.in zapisy, że w przypadku rozbieżności pomiędzy wartością zawartą w kolumnie ,,Cena ogółem netto", a wartością wynikającą z pomnożenia wartości z kol. ,,ilość" i kol. ,,cena jednostkowa", za obowiązujące uznaje się ceny jednostkowe z kol. ,,ilość". Jeden z wykonawców złożył wypełniony formularz ofertowy oraz wykaz cen do formularza ofertowego, jednakże w kilku pozycjach wykazu cen do formularza ofertowego są błędnie wyliczone wartości, a w konsekwencji zmianie ulega suma tych wartości (zarówno w wykazie cen, jak i formularzu ofertowym). Co z tym fantem zrobić, czy potraktować jako omyłkę rachunkową i poprawić ?
1
2018-04-23 14:12 0

M.

Maria .....

59

w zasadzie cena ryczałtowa nie podlega poprawie, ale jeżeli zamawiający wyraźnie wskazał, że ceny jednostkowe będą dostosowane do ilości, to jak najbardziej zachodzi konieczność poprawienia
w zasadzie cena ryczałtowa nie podlega poprawie, ale jeżeli zamawiający wyraźnie wskazał, że ceny jednostkowe będą dostosowane do ilości, to jak najbardziej zachodzi konieczność poprawienia
1
2018-04-23 16:33 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy