Forum


Powrót Częściowe unieważnienie - procedura?

M.

Marek .....

1

Witam, unieważniłem 3 części w 7 częściowym postępowaniu (brak środków).
Informację przekazałem wykonawcom, którzy złożyli oferty i zamieściłem na BIP (wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym).
Tego samego dnia ogłosiłem nowe postępowanie na unieważnione części.
Teraz chcę dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty w pozostałych 4 częściach.
Czy w zawiadomieniu o wyborze NK należy powtórzyć informacje o wcześniej unieważnionych częściach zgodnie z 92.1.7
i jeszcze raz przekazywać całość wykonawcom z wcześniej unieważnionych części ?
Pozdrawiam
Marek

Ps. Odstęp czasowy pomiędzy unieważnieniem w wyborem - 7 dni
Witam, unieważniłem 3 części w 7 częściowym postępowaniu (brak środków). Informację przekazałem wykonawcom, którzy złożyli oferty i zamieściłem na BIP (wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym). Tego samego dnia ogłosiłem nowe postępowanie na unieważnione części. Teraz chcę dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty w pozostałych 4 częściach. Czy w zawiadomieniu o wyborze NK należy powtórzyć informacje o wcześniej unieważnionych częściach zgodnie z 92.1.7 i jeszcze raz przekazywać całość wykonawcom z wcześniej unieważnionych części ? Pozdrawiam Marek Ps. Odstęp czasowy pomiędzy unieważnieniem w wyborem - 7 dni
1
2018-04-23 14:56 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 1043

Części unieważnione nie mają wpływu na wybór oferty najkorzystniejszej w pozostałych 4 częściach, może to być kompletnie inny krąg wykonawców, więc trzeba powiadomić wszystkich wykonawców z tych 4 części o wyborze oferty najkorzystniejszej, natomiast z tego co pan napisał informacje o unieważnionych częściach pan już wysłał do wykonawców i na stronę więc nie ma potrzeby robić tego ponownie.
Części unieważnione nie mają wpływu na wybór oferty najkorzystniejszej w pozostałych 4 częściach, może to być kompletnie inny krąg wykonawców, więc trzeba powiadomić wszystkich wykonawców z tych 4 części o wyborze oferty najkorzystniejszej, natomiast z tego co pan napisał informacje o unieważnionych częściach pan już wysłał do wykonawców i na stronę więc nie ma potrzeby robić tego ponownie.
1
2018-04-23 15:04 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy