Forum


Powrót brak zgody na zwiększenie środków na sfinansowanie zamówienia

DT

Dominika Turczyn

0

W przetargu najkorzystniejsza oferta przewyższa wartość zamówienia, ponieważ w okresie szacowania, ceny były dużo niższe niż w momencie ofertowania. Zamawiający nie wyraził zgody na zwiększenie środków na sfinansowanie zamówienia. Będzie uruchamiał nowe postępowanie.
Czy wobec tego może zwiększyć warto/ść zamówienia?
Gdzie można znaleźć podstawę prawną?
W przetargu najkorzystniejsza oferta przewyższa wartość zamówienia, ponieważ w okresie szacowania, ceny były dużo niższe niż w momencie ofertowania. Zamawiający nie wyraził zgody na zwiększenie środków na sfinansowanie zamówienia. Będzie uruchamiał nowe postępowanie. Czy wobec tego może zwiększyć warto/ść zamówienia? Gdzie można znaleźć podstawę prawną?
0
2018-04-24 13:30 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 986

Art. 35 ust. 2 - Jeżeli po ustaleniu wartości zamówienia nastąpiła zmiana okoliczności mających wpływ na dokonane ustalenie, zamawiający przed wszczęciem postępowania dokonuje zmiany wartości zamówienia. Ale oprócz zmiany samej wartości zamówienia trzeba w budżecie/planie finansowym też zwiększyć środki finansowe.
Art. 35 ust. 2 - Jeżeli po ustaleniu wartości zamówienia nastąpiła zmiana okoliczności mających wpływ na dokonane ustalenie, zamawiający przed wszczęciem postępowania dokonuje zmiany wartości zamówienia. Ale oprócz zmiany samej wartości zamówienia trzeba w budżecie/planie finansowym też zwiększyć środki finansowe.
1
2018-04-24 13:42 1
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy