Forum


Powrót art. 24 ust. 11

D.

Daniel .....

4

oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej, które wykonawca przekazuje w terminie 3 dni od m. in. opublikowania informacji z otwarcia ofert - czy wzór takiego oświadczenia należy dodać do SIWZ? Ponadto czym skutkować będzie niezłożenie takiego oświadczenia - w sytuacji jeśli podpiszą oświadczenie że nie podlegają wykluczeniu z art. 24 ust. 1 pkt 23?
oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej, które wykonawca przekazuje w terminie 3 dni od m. in. opublikowania informacji z otwarcia ofert - czy wzór takiego oświadczenia należy dodać do SIWZ? Ponadto czym skutkować będzie niezłożenie takiego oświadczenia - w sytuacji jeśli podpiszą oświadczenie że nie podlegają wykluczeniu z art. 24 ust. 1 pkt 23?
0
2016-08-22 10:02 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 1043

Nie ma obowiązku dodawania takiego wzoru do SIWZ, ale jak dodasz to też źle nie będzie. Niezłożenie takiego oświadczenia w terminie 3 dni od publikacji informacji z otwarcia ofert będzie skutkować wezwaniem wykonawcy do złożenia tego dokumentu. Oświadczenie składane wraz z ofertą "spełnianie warunków i niepodleganie wykluczeniu" (własne lub JEDZ) jest tylko oświadczeniem wstępnym.
Nie ma obowiązku dodawania takiego wzoru do SIWZ, ale jak dodasz to też źle nie będzie. Niezłożenie takiego oświadczenia w terminie 3 dni od publikacji informacji z otwarcia ofert będzie skutkować wezwaniem wykonawcy do złożenia tego dokumentu. Oświadczenie składane wraz z ofertą "spełnianie warunków i niepodleganie wykluczeniu" (własne lub JEDZ) jest tylko oświadczeniem wstępnym.
1
2016-08-22 10:10 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy