Forum


Powrót Grupa kapitałowa, a rażąco niska cena

H.

Helena .....

2

Przetarg nieograniczony, procedura odwrócona. Trzy oferty z rażąco nisko ceną. Wzywam do wyjaśnień. A co z oświadczeniami o przynależności do grupy kapitałowej (OGK)? Na dzień dzisiejszy przysłał to oświadczenie tylko drugi w kolejności Wykonawca. Termin na wyjaśnienie rażąco niskiej ceny dałam do 7 maja. Dopóki nie ocenię przesłanych wyjaśnień, nie mogę dokonać wstępnej oceny ofert. Czyli nie wzywam póki co do uzupełnienia o OGK bo nie wiem która oferta będzie najkorzystniejsza. Czy dobrze myślę?
Przetarg nieograniczony, procedura odwrócona. Trzy oferty z rażąco nisko ceną. Wzywam do wyjaśnień. A co z oświadczeniami o przynależności do grupy kapitałowej (OGK)? Na dzień dzisiejszy przysłał to oświadczenie tylko drugi w kolejności Wykonawca. Termin na wyjaśnienie rażąco niskiej ceny dałam do 7 maja. Dopóki nie ocenię przesłanych wyjaśnień, nie mogę dokonać wstępnej oceny ofert. Czyli nie wzywam póki co do uzupełnienia o OGK bo nie wiem która oferta będzie najkorzystniejsza. Czy dobrze myślę?
1
2018-04-25 11:44 0

M.

Małgorzata .....

1

OGK składa każdy z wykonawców, który złożył ofertę. Po 3 dniach od otwarcia w przypadku braku OGK można wzywać wykonawców.
OGK składa każdy z wykonawców, który złożył ofertę. Po 3 dniach od otwarcia w przypadku braku OGK można wzywać wykonawców.
1
2018-04-25 12:24 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy