Forum


Powrót Wezwanie do uzupełnienia

A.

Anna .....

3

W przetargu nieograniczonym poniżej progów unijnych w procedurze standardowej najkorzystniejszy Wykonawca złożył wymagany wykaz usług wraz z ofertą. Nie dołączył do niego jednak referencji poświadczających należyte wykonanie usługi. Czy mogę wezwać go o uzupełnienie w momencie, gdy ostatni z rankingu Wykonawca nie złożył jeszcze oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej (został wezwany do złożenia w dniu wczorajszym)?
W przetargu nieograniczonym poniżej progów unijnych w procedurze standardowej najkorzystniejszy Wykonawca złożył wymagany wykaz usług wraz z ofertą. Nie dołączył do niego jednak referencji poświadczających należyte wykonanie usługi. Czy mogę wezwać go o uzupełnienie w momencie, gdy ostatni z rankingu Wykonawca nie złożył jeszcze oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej (został wezwany do złożenia w dniu wczorajszym)?
1
2018-04-25 13:48 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 981

Najpierw ocena ofert, potem ranking a dopiero potem dokumenty z art. 26 ust. 2
Najpierw ocena ofert, potem ranking a dopiero potem dokumenty z art. 26 ust. 2
1
2018-04-25 15:00 1
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy