Forum


Powrót Oświadczenie końcowe JEDZ

M.

Monika .....

27

W części VI JEDZ dotyczącego oświadczenia końcowego wykonawcy jest
"Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie wyraża(-ją) zgodę na to, aby [wskazać instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający określone w części I, sekcja A] uzyskał(-a)(-o) dostęp do dokumentów potwierdzających informacje, które zostały przedstawione w [wskazać część/sekcję/punkt(-y), których to dotyczy] niniejszego jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, na potrzeby [określić postępowanie o udzielenie zamówienia: (skrócony opis, adres publikacyjny w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, numer referencyjny)].

Czy w przypadku gdy wykonawca nie wypełni tego oświadczenia należy go wezwać do uzupełnienia? Czy ktoś miał taki przypadek?
W części VI JEDZ dotyczącego oświadczenia końcowego wykonawcy jest "Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie wyraża(-ją) zgodę na to, aby [wskazać instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający określone w części I, sekcja A] uzyskał(-a)(-o) dostęp do dokumentów potwierdzających informacje, które zostały przedstawione w [wskazać część/sekcję/punkt(-y), których to dotyczy] niniejszego jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, na potrzeby [określić postępowanie o udzielenie zamówienia: (skrócony opis, adres publikacyjny w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, numer referencyjny)]. Czy w przypadku gdy wykonawca nie wypełni tego oświadczenia należy go wezwać do uzupełnienia? Czy ktoś miał taki przypadek?
1
2018-04-26 14:57 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 986

Pytanie czy zamawiający żądał przedstawienia dokumentów w postępowaniu, które ewentualnie może sobie pobrać?
Pytanie czy zamawiający żądał przedstawienia dokumentów w postępowaniu, które ewentualnie może sobie pobrać?
1
2018-04-26 15:08 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy