Forum


Powrót Art. 22a ust. 4

M.

Malwina .....

23

"(...), jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi do realizacji których te zdolności są wymagane. I w tym artykule wszystko mi się miesza czy ja muszę określić jakie to mają być zdolności, czy też wykonawca ma mi wskazać ? Czy teraz ten podmiot trzeci będzie podwykonawcą? Nie mogę tego zrozumieć pomóżcie :(
"(...), jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi do realizacji których te zdolności są wymagane. I w tym artykule wszystko mi się miesza czy ja muszę określić jakie to mają być zdolności, czy też wykonawca ma mi wskazać ? Czy teraz ten podmiot trzeci będzie podwykonawcą? Nie mogę tego zrozumieć pomóżcie :(
0
2016-08-22 11:33 0

M.

Marcin .....

Fachowiec 116

Jest to wymóg uczestniczenia podmiotu trzeciego w realizacji zamówienia w charakterze podwykonawcy, jeżeli wykonawca polega na jego zasobach (wiedzy i doświadczenia). Jakie zdolności w zakresie warunku wiedzy i doświadczenia są wymagane (kwalifikacje zawodowe itp.) określa zamawiający precyzując warunki w postępowaniu.
Jest to wymóg uczestniczenia podmiotu trzeciego w realizacji zamówienia w charakterze podwykonawcy, jeżeli wykonawca polega na jego zasobach (wiedzy i doświadczenia). Jakie zdolności w zakresie warunku wiedzy i doświadczenia są wymagane (kwalifikacje zawodowe itp.) określa zamawiający precyzując warunki w postępowaniu.
1
2016-08-23 05:31 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy