Forum


Powrót Podmiot trzeci a podwykonawca

M.

Malwina .....

24

Na podstawie art. 22a ust. 3 badam, czy podmiot trzeci nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 (jeżeli przewidziałam takie wykluczenie w SIWZ), na temat podwykonawcy tylko pisze w art. 25 ust. 5, że na żądanie zamawiającego, wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu - zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu ..- tylko teraz moja wątpliwość czy w tym oświadczeniu też powinien być zapis, że podwykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 ?
Na podstawie art. 22a ust. 3 badam, czy podmiot trzeci nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 (jeżeli przewidziałam takie wykluczenie w SIWZ), na temat podwykonawcy tylko pisze w art. 25 ust. 5, że na żądanie zamawiającego, wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu - zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu ..- tylko teraz moja wątpliwość czy w tym oświadczeniu też powinien być zapis, że podwykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 ?
0
2016-08-22 12:22 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 1044

Wydaje mi się, że jeżeli zamawiający żąda, to wtedy ten zapis musi się znaleźć we wstępnym oświadczeniu. Potem natomiast należałoby żądać dokumentów (wskazanych w SIWZ dot. braku podstaw do wykluczenia) od wykonawcy, podmiotu trzeciego i podwykonawców (o ile wystąpią).
Wydaje mi się, że jeżeli zamawiający żąda, to wtedy ten zapis musi się znaleźć we wstępnym oświadczeniu. Potem natomiast należałoby żądać dokumentów (wskazanych w SIWZ dot. braku podstaw do wykluczenia) od wykonawcy, podmiotu trzeciego i podwykonawców (o ile wystąpią).
1
2016-08-22 12:32 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy