Forum


Powrót Brak tłumaczeń uzupełnianych dokumentów

K.

Karolina .....

0

Witam
Postępowanie (zapytanie o cenę) poniżej progów. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego żądano certyfikatów/dokumentów potwierdzających zgodność z normami ISO 9001, 14001 lub równoważnymi. Wykonawca do oferty nie załączył wskazanych dokumentów. Został wezwany, na podst. 26 ust. 3 ustawy Pzp do uzupełnienia. Na wezwanie przedłożył certyfikaty/dokumenty w języku angielskim.
W SIWZ jest zapis: „Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. Dokumenty sporządzone w języku obcym bez wymaganych tłumaczeń nie będą brane pod uwagę.” W wezwaniu do uzupełnienia nie przytoczono tego zapisu.

Czy można wezwać tego Wykonawcę jeszcze raz na podst. art. 26 ust. 3 ustawy, tym razem o tłumaczenie tych dokumentów?
Witam Postępowanie (zapytanie o cenę) poniżej progów. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego żądano certyfikatów/dokumentów potwierdzających zgodność z normami ISO 9001, 14001 lub równoważnymi. Wykonawca do oferty nie załączył wskazanych dokumentów. Został wezwany, na podst. 26 ust. 3 ustawy Pzp do uzupełnienia. Na wezwanie przedłożył certyfikaty/dokumenty w języku angielskim. W SIWZ jest zapis: „Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. Dokumenty sporządzone w języku obcym bez wymaganych tłumaczeń nie będą brane pod uwagę.” W wezwaniu do uzupełnienia nie przytoczono tego zapisu. Czy można wezwać tego Wykonawcę jeszcze raz na podst. art. 26 ust. 3 ustawy, tym razem o tłumaczenie tych dokumentów?
1
2018-04-30 10:59 0

A.

Anna .....

Fachowiec 124

Uważam, że ponowne wezwanie na podstawie art. 26 ust. 3 dotyczące tych samych dokumentów nie jest dozwolone.
Uważam, że ponowne wezwanie na podstawie art. 26 ust. 3 dotyczące tych samych dokumentów nie jest dozwolone.
1
2018-04-30 11:03 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy