Forum


Powrót Zakończenie postępowania w trybie wolnej ręki

M.

Małgorzata .....

0

Postępowanie na roboty budowlane prowadzone na postawie art. 67 ust. 1 pkt 4 pzp. Wykonawca przed zawarciem umowy nie złożył dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu i został wykluczony na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 pzp. Jak zakończyć to postępowanie?
Postępowanie na roboty budowlane prowadzone na postawie art. 67 ust. 1 pkt 4 pzp. Wykonawca przed zawarciem umowy nie złożył dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu i został wykluczony na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 pzp. Jak zakończyć to postępowanie?
1
2018-04-30 11:55 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 872

Zamawiający już negocjował warunki umowy z wykonawcą? Dokumenty można składać nawet przed podpisaniem umowy, chyba że nawet nie doszło do negocjacji?
Odpowiedzi jednoznacznej w przepisach nie ma. Jedne opinie eksperckie są za art. 93 ust. 1 pkt 1 (choć oczywiście nie ma tu ofert, ale poprzez analogię uważają że to pasuje), inni natomiast korzystają z art. 93 ust. 1 pkt 7 kiedy nie uda się wynegocjować warunków przyszłej umowy.
Zamawiający już negocjował warunki umowy z wykonawcą? Dokumenty można składać nawet przed podpisaniem umowy, chyba że nawet nie doszło do negocjacji? Odpowiedzi jednoznacznej w przepisach nie ma. Jedne opinie eksperckie są za art. 93 ust. 1 pkt 1 (choć oczywiście nie ma tu ofert, ale poprzez analogię uważają że to pasuje), inni natomiast korzystają z art. 93 ust. 1 pkt 7 kiedy nie uda się wynegocjować warunków przyszłej umowy.
1
2018-04-30 12:27 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy