Forum


Powrót Kryteria oceny - usługi szkoleniowe w postępowaniu prowadzonym przy udziale środków EFS

A.

Angelika .....

1

W przetargu nieograniczonym, prowadzonym ze szczególnym uwzględnieniem przepisów art. 138o Pzp, zgodnie z zapisem we wniosku o dofinansowanie, szkolenia i egzaminy mają odbyć się w standardzie VCC. Zamawiający, w celu uniknięcia ograniczenia konkurencyjności, dopuścił rozwiązania równoważne, a więc inne standardy, a równoważność opisał wymieniając cechy, jakie powinny mieć. W podobnym, przeprowadzonym już postępowaniu, Zamawiającemu zarzucono ograniczenie konkurencyjności poprzez wskazanie konkretnego typu przedmiotu zamówienia (standard VCC), a zapis równoważności, towarzyszący w SIWZ określeniu 'Standard VCC" potraktowano jedynie jako 'okoliczności łagodzące uchybienie', mimo, iż wskazana równoważność została opisana w specyfikacji . W jaki sposób należy więc opisać przedmiot zamówienia, żeby nie dopuścić do zarzutu ograniczenia konkurencyjności? Zwłaszcza, że UZP wskazuje: "W postępowaniach, których przedmiotem są usługi niepriorytetowe, w tym dotyczące nabycia usług szkoleniowych, nie obowiązuje zakaz wynikający z dyspozycji art. 91 ust. 3 ustawy Pzp, zgodnie z którym zamawiający udzielając zamówień publicznych nie może konstruować kryteriów oceny ofert dotyczących właściwości wykonawców, a w szczególności ich wiarygodności ekonomicznej, technicznej lub finansowej (kryteriów podmiotowych). Oznacza to, iż w przedmiotowych postępowaniach prowadzonych w trybach przetargowych - właściwości wykonawców tj. doświadczenie, posiadanie przez nich znajomości określonej branży lub kwalifikacje personelu, mogą być brane pod uwagę przy wyborze oferty najkorzystniejszej".
W przetargu nieograniczonym, prowadzonym ze szczególnym uwzględnieniem przepisów art. 138o Pzp, zgodnie z zapisem we wniosku o dofinansowanie, szkolenia i egzaminy mają odbyć się w standardzie VCC. Zamawiający, w celu uniknięcia ograniczenia konkurencyjności, dopuścił rozwiązania równoważne, a więc inne standardy, a równoważność opisał wymieniając cechy, jakie powinny mieć. W podobnym, przeprowadzonym już postępowaniu, Zamawiającemu zarzucono ograniczenie konkurencyjności poprzez wskazanie konkretnego typu przedmiotu zamówienia (standard VCC), a zapis równoważności, towarzyszący w SIWZ określeniu 'Standard VCC" potraktowano jedynie jako 'okoliczności łagodzące uchybienie', mimo, iż wskazana równoważność została opisana w specyfikacji . W jaki sposób należy więc opisać przedmiot zamówienia, żeby nie dopuścić do zarzutu ograniczenia konkurencyjności? Zwłaszcza, że UZP wskazuje: "W postępowaniach, których przedmiotem są usługi niepriorytetowe, w tym dotyczące nabycia usług szkoleniowych, nie obowiązuje zakaz wynikający z dyspozycji art. 91 ust. 3 ustawy Pzp, zgodnie z którym zamawiający udzielając zamówień publicznych nie może konstruować kryteriów oceny ofert dotyczących właściwości wykonawców, a w szczególności ich wiarygodności ekonomicznej, technicznej lub finansowej (kryteriów podmiotowych). Oznacza to, iż w przedmiotowych postępowaniach prowadzonych w trybach przetargowych - właściwości wykonawców tj. doświadczenie, posiadanie przez nich znajomości określonej branży lub kwalifikacje personelu, mogą być brane pod uwagę przy wyborze oferty najkorzystniejszej".
1
2018-05-02 09:07 0

B.

Beata .....

Fachowiec 310

Zarzut był od instytucji kontrolującej projekt?
Z tego co pamiętam kształcenie w tym systemie i weryfikację prowadzi PARP, chyba dla jednostek szkoleniowych wpisanych do RUR - o ile się nie zmieniło.
Zarzut był od instytucji kontrolującej projekt? Z tego co pamiętam kształcenie w tym systemie i weryfikację prowadzi PARP, chyba dla jednostek szkoleniowych wpisanych do RUR - o ile się nie zmieniło.
1
2018-05-02 10:55 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy