Forum


Powrót Żądanie wyjaśnienia treści oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia?

M.

Marta .....

0

W przetargu nieograniczonym poniżej progu UE Wykonawca nie załączył do oferty wstępnego oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia. Oferta Wykonawcy została najwyżej oceniona, wobec czego został on wezwany do uzupełnienia brakującego oświadczenia w trybie art. 26 ust. 3 Pzp. W odpowiedzi Wykonawca złożył oświadczenie, jednakże nie wypełnił go w zakresie podwykonawcy, który został wskazany w ofercie. Czy mamy wezwać go do wyjaśnienia treści oświadczenia? Czy automatycznie wykluczyć? Jeśli wezwiemy go do wyjaśnienia i oświadczy nam, że nie wypełnił tej części oświadczenia w wyniku błędu, pomyłki, ale wobec podwykonawcy nie zachodzą przesłanki do wykluczenia, to czy moglibyśmy mu to uznać i procedować dalej?
W przetargu nieograniczonym poniżej progu UE Wykonawca nie załączył do oferty wstępnego oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia. Oferta Wykonawcy została najwyżej oceniona, wobec czego został on wezwany do uzupełnienia brakującego oświadczenia w trybie art. 26 ust. 3 Pzp. W odpowiedzi Wykonawca złożył oświadczenie, jednakże nie wypełnił go w zakresie podwykonawcy, który został wskazany w ofercie. Czy mamy wezwać go do wyjaśnienia treści oświadczenia? Czy automatycznie wykluczyć? Jeśli wezwiemy go do wyjaśnienia i oświadczy nam, że nie wypełnił tej części oświadczenia w wyniku błędu, pomyłki, ale wobec podwykonawcy nie zachodzą przesłanki do wykluczenia, to czy moglibyśmy mu to uznać i procedować dalej?
1
2018-05-02 11:31 0

B.

Beata .....

Fachowiec 310

Czy podwykonawca jest wskazany jako podmiot trzeci, czy tylko podwykonawca - na moment składania oferty wiadomy Wykonawcy, który został wskazany do wykonania części zamówienia?
Jakie były zapisy SIWZ w zakresie składania oświadczeń /dokumentów przez:
a) podmiot trzeci, na zasoby którego powołuje się Wykonawca,
b)przez podwykonawcę nie będącym podmiotem trzecim, wskazanym w ofercie do wykonania części zamówienia?
Czy podwykonawca jest wskazany jako podmiot trzeci, czy tylko podwykonawca - na moment składania oferty wiadomy Wykonawcy, który został wskazany do wykonania części zamówienia? Jakie były zapisy SIWZ w zakresie składania oświadczeń /dokumentów przez: a) podmiot trzeci, na zasoby którego powołuje się Wykonawca, b)przez podwykonawcę nie będącym podmiotem trzecim, wskazanym w ofercie do wykonania części zamówienia?
1
2018-05-02 11:39 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy