Forum


Powrót zastrzeżenie tajemnicy - element kryterium

M.

Małgorzata .....

5

Wykonawca zastrzegł tajemnicą przedsiębiorstwa wzór projektu urządzenia, które ma dla nas zaprojektować (wg naszych wytycznych), zbudować i zamontować. Jakość tego urządzenia stanowi jedno z kryterium oceny ofert. Czy można odtajnić tę część oferty, skoro ten element stanowi część podlegającą ocenie?
Wykonawca zastrzegł tajemnicą przedsiębiorstwa wzór projektu urządzenia, które ma dla nas zaprojektować (wg naszych wytycznych), zbudować i zamontować. Jakość tego urządzenia stanowi jedno z kryterium oceny ofert. Czy można odtajnić tę część oferty, skoro ten element stanowi część podlegającą ocenie?
1
2018-05-02 12:55 0

B.

Beata .....

Fachowiec 310

Do zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa Wykonawca powinien dostarczyć uzasadnienie, precyzyjnie wyjaśniające, dlaczego projekt urządzenia stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa ze wskazaniem jakie działania podjął Wykonawca w celu ochrony dostępu do danych. Fakt, że jest to element kryterium oceny ofert nie ma na tą chwilę znaczenia. Nie można utajnić informacji podawanych podczas otwarcia ofert. Pozostałe elementy oferty, jeżeli nie są powszechnie dostępne, może wykonawca chronić tajemnicą przedsiębiorstwa.
Do zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa Wykonawca powinien dostarczyć uzasadnienie, precyzyjnie wyjaśniające, dlaczego projekt urządzenia stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa ze wskazaniem jakie działania podjął Wykonawca w celu ochrony dostępu do danych. Fakt, że jest to element kryterium oceny ofert nie ma na tą chwilę znaczenia. Nie można utajnić informacji podawanych podczas otwarcia ofert. Pozostałe elementy oferty, jeżeli nie są powszechnie dostępne, może wykonawca chronić tajemnicą przedsiębiorstwa.
1
2018-05-02 13:20 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy