Forum


Powrót zmiana wykładowcy punktowanego w kryterium oceny ofert

K.

Karolina .....

0

P. nieograniczony na kursy i szkolenia dofinansowany z UE. Cena 60%, doświadczenie wykładowcy 40%. Wykonawca miał dysponować min. 1 wykładowcą, który zrealizował min. 2 kursy, a za więcej niż 2 mógł otrzymać punkty w kryterium oceny ofert (tylko do 10 kursów można uzyskać punkty, powyżej taka sama il,ość jak dla 10). Oferty złożone przez 2 wykonawców. Po wezwaniu z 26/2 pzp okazało się że 1szy w rankingu wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu. Planowany termin realizacji kursu był do 30.04.2018r. Zamawiający wystąpił do wykonawcy nr 2 w rankingu o złożenie dokumentów (26/2 pzp). W odpowiedzi wykonawca: przedłużył termin związania ofertą oraz zawnioskował o zmianę jednego z dwóch wykonawców zaproponowanych do przeprowadzenie kursu, uzasadniając późniejszym terminem realizacji kursu niż pierwotnie planowany przez zamawiającego w związku z przedłużająca się procedurą przetargową,
Pytanie: czy możliwa jest w ogóle taka zmiana wykładowcy, który został podany w formularzu ofertowym? Wprawdzie zamawiający żądał dysponowania min. 1 wykładowcą, a to wykonawca wskazał do oceny w kryterium dwóch wykładowców, a uzyskane punkty przed i po zmianie osoby drugiego wykładowcy nie zmieniają otrzymanej punktacji w kryterium doświadczenie, ale mam wątpliwość czy można w ogóle na etapie oferty dopuścić taką zmianę. Zmiana tego typu została przewidziana jako dopuszczalna zmiana umowy, ale tu jest to zmiana oferty.
Proszę o pomoc - co w takiej sytuacji?
P. nieograniczony na kursy i szkolenia dofinansowany z UE. Cena 60%, doświadczenie wykładowcy 40%. Wykonawca miał dysponować min. 1 wykładowcą, który zrealizował min. 2 kursy, a za więcej niż 2 mógł otrzymać punkty w kryterium oceny ofert (tylko do 10 kursów można uzyskać punkty, powyżej taka sama il,ość jak dla 10). Oferty złożone przez 2 wykonawców. Po wezwaniu z 26/2 pzp okazało się że 1szy w rankingu wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu. Planowany termin realizacji kursu był do 30.04.2018r. Zamawiający wystąpił do wykonawcy nr 2 w rankingu o złożenie dokumentów (26/2 pzp). W odpowiedzi wykonawca: przedłużył termin związania ofertą oraz zawnioskował o zmianę jednego z dwóch wykonawców zaproponowanych do przeprowadzenie kursu, uzasadniając późniejszym terminem realizacji kursu niż pierwotnie planowany przez zamawiającego w związku z przedłużająca się procedurą przetargową, Pytanie: czy możliwa jest w ogóle taka zmiana wykładowcy, który został podany w formularzu ofertowym? Wprawdzie zamawiający żądał dysponowania min. 1 wykładowcą, a to wykonawca wskazał do oceny w kryterium dwóch wykładowców, a uzyskane punkty przed i po zmianie osoby drugiego wykładowcy nie zmieniają otrzymanej punktacji w kryterium doświadczenie, ale mam wątpliwość czy można w ogóle na etapie oferty dopuścić taką zmianę. Zmiana tego typu została przewidziana jako dopuszczalna zmiana umowy, ale tu jest to zmiana oferty. Proszę o pomoc - co w takiej sytuacji?
1
2018-05-02 17:28 0

B.

Beata .....

Fachowiec 310

Czy była przewidziana zmiana terminu realizacji umowy? Wskazany powyżej termin to 30.04.br - czyli jest już po terminie na realizację.
Zmiana trenera, jeżeli była przewidziana taka możliwość to Wykonawca na etapie realizacji umowy może zwrócić się do Zamawiającego wraz z uzasadnieniem konieczności zastąpienie trenera wskazanego w ofercie innym trenerem (co do zasady zawsze dopuszczalna pod warunkiem, że trener spełnia wszystkie wymagania postawione w przetargu i co najmniej takie jak zaoferowane przez Wykonawcę w ofercie).
Wydaje się, że aktualnie wykonawca próbuje negocjować z zamawiającym - chce uzyskać przed podpisaniem umowy zgodę na innego trenera i być może tym warunkuje podpisanie umowy. Jeden element jest zastanawiający - skoro zamawiający potrzebuje 1 trenera, wykonawca wskazał dwóch, to w jakim celu zamierza jednego z nich zamienić? Przecież powinien dysponować 1 trenerem z tych dwóch i nim zrealizować umowę.
Zmiana osób w kryterium nie jest możliwa - punkty przyznajemy za trenerów wskazanych w ofercie i w oparciu o informacje tj. doświadczenie wpisane do oferty. Jeżeli w trakcie postępowania okazuje się, że wykonawca nie dysponuje osobą wskazaną w kryterium to co najwyżej możemy zabrać dodatkowe pkt. W opisanym przypadku, nie wiem czy przy wskazaniu dwóch trenerów wykonawca otrzymał więcej pkt.
Czy była przewidziana zmiana terminu realizacji umowy? Wskazany powyżej termin to 30.04.br - czyli jest już po terminie na realizację. Zmiana trenera, jeżeli była przewidziana taka możliwość to Wykonawca na etapie realizacji umowy może zwrócić się do Zamawiającego wraz z uzasadnieniem konieczności zastąpienie trenera wskazanego w ofercie innym trenerem (co do zasady zawsze dopuszczalna pod warunkiem, że trener spełnia wszystkie wymagania postawione w przetargu i co najmniej takie jak zaoferowane przez Wykonawcę w ofercie). Wydaje się, że aktualnie wykonawca próbuje negocjować z zamawiającym - chce uzyskać przed podpisaniem umowy zgodę na innego trenera i być może tym warunkuje podpisanie umowy. Jeden element jest zastanawiający - skoro zamawiający potrzebuje 1 trenera, wykonawca wskazał dwóch, to w jakim celu zamierza jednego z nich zamienić? Przecież powinien dysponować 1 trenerem z tych dwóch i nim zrealizować umowę. Zmiana osób w kryterium nie jest możliwa - punkty przyznajemy za trenerów wskazanych w ofercie i w oparciu o informacje tj. doświadczenie wpisane do oferty. Jeżeli w trakcie postępowania okazuje się, że wykonawca nie dysponuje osobą wskazaną w kryterium to co najwyżej możemy zabrać dodatkowe pkt. W opisanym przypadku, nie wiem czy przy wskazaniu dwóch trenerów wykonawca otrzymał więcej pkt.
1
2018-05-02 20:14 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy