Forum


Powrót Brak spełnienia warunku

K.

Katarzyna .....

2

Witam, zgodnie z SIWZ wymagane były wzory / próbki katalogów w określonych (konkretne wymiary) przez Zamawiającego formatach. Wykonawca wezwany z art. art. 26 ust.2 do uzupełnienia ..... oświadczeń / dokumentów o których mowa w art. 25 ust.1 pkt.2 ustawy Pzp w celu potwierdzenia ......spełniania przez oferowane usługi, Wykonawca dostarczył katalogi niespełniające wymagań. Zamawiający ponownie wezwał Wykonawcę - z art.26 ust. 3 - do uzupełnienia wzorów/ próbek wyznaczając konkretny dzień dostarczenia . Na jakiej podstawie odrzucenie i wykluczenie oferty?
Witam, zgodnie z SIWZ wymagane były wzory / próbki katalogów w określonych (konkretne wymiary) przez Zamawiającego formatach. Wykonawca wezwany z art. art. 26 ust.2 do uzupełnienia ..... oświadczeń / dokumentów o których mowa w art. 25 ust.1 pkt.2 ustawy Pzp w celu potwierdzenia ......spełniania przez oferowane usługi, Wykonawca dostarczył katalogi niespełniające wymagań. Zamawiający ponownie wezwał Wykonawcę - z art.26 ust. 3 - do uzupełnienia wzorów/ próbek wyznaczając konkretny dzień dostarczenia . Na jakiej podstawie odrzucenie i wykluczenie oferty?
1
2018-05-04 13:43 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 1043

Jaki był warunek udziału w postępowaniu, bo za bardzo nie wiem z powyższego? Ogólnie jeżeli wykonawca nie spełnia warunku to na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 można wykluczyć i odrzucić ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5. Natomiast jest też druga opcja odrzucenia oferty z art. 89 ust. 1 pkt 2 gdy oferta nie odpowiada treści SIWZ.
Jaki był warunek udziału w postępowaniu, bo za bardzo nie wiem z powyższego? Ogólnie jeżeli wykonawca nie spełnia warunku to na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 można wykluczyć i odrzucić ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5. Natomiast jest też druga opcja odrzucenia oferty z art. 89 ust. 1 pkt 2 gdy oferta nie odpowiada treści SIWZ.
1
2018-05-04 14:19 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy