Forum


Powrót Modyfikacja

A.

Anna .....

1

Witam,
wpłynęło do nas w PN pytanie od Wykonawcy dotyczące zmiany terminu realizacji zamówienia.
1) Czy możemy dokonać zmiany terminu realizacji zamówienia ale na inny (nie aż tak długi, jaki chce Wykonawca)?
W takim przypadku konieczne zatem będzie dokonanie modyfikacji SIWZ i załączników oraz zmiana ogłoszenia o zamówieniu.
2) Co w przypadku załączników? Jeśli pierwotnie formularz cenowy zawiera termin 14 dni, a wydłużymy go do 30 - to zamieszczamy zmienione załączniki ponownie w wersji edytowalnej?
Witam, wpłynęło do nas w PN pytanie od Wykonawcy dotyczące zmiany terminu realizacji zamówienia. 1) Czy możemy dokonać zmiany terminu realizacji zamówienia ale na inny (nie aż tak długi, jaki chce Wykonawca)? W takim przypadku konieczne zatem będzie dokonanie modyfikacji SIWZ i załączników oraz zmiana ogłoszenia o zamówieniu. 2) Co w przypadku załączników? Jeśli pierwotnie formularz cenowy zawiera termin 14 dni, a wydłużymy go do 30 - to zamieszczamy zmienione załączniki ponownie w wersji edytowalnej?
1
2018-05-08 10:16 0

J.

Joanna .....

68

Macie pełne prawo do zmian. Wymieniła Pani sama prawie wszystkie czynności , które trzeba wykonać. Pamiętać należy o ewentualnym przesunięciu terminów w zależności od poziomu ewentualnych utrudnień. Pozdrawiam
Macie pełne prawo do zmian. Wymieniła Pani sama prawie wszystkie czynności , które trzeba wykonać. Pamiętać należy o ewentualnym przesunięciu terminów w zależności od poziomu ewentualnych utrudnień. Pozdrawiam
1
2018-05-08 10:21 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy