Forum


Powrót wezwanie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp czy z art. 26 ust. 3

D.

Dagmara .....

1

postępowanie prowadzone w procedurze odwróconej art. 24 aa
wykonawca wraz z ofertą złożył wszystkie dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, po ocenie i badaniu ofert okazało się, że złożone referencje nie potwierdzają należytego wykonania zamówienia, czy należy wezwać wykonawcę do uzupełnienia dokumentów korzystając z art. 26. ust. 3, skoro te dokumenty są w posiadaniu zamawiającego czy zastosować art. 26 ust. 2, ma to znaczenie ponieważ, w sytuacji gdy wykonawca nie uzupełni prawidłowo referencji, zamawiający nie będzie mógł ponownie wezwać do ich uzupełnienia stosując art. 26. ust. 3, jak prawidłowo postąpić, żeby nie narazić się na zarzuty ze strony instytucji kontrolujących i wybrać wykonawcę zgodnie z przepisami Pzp
postępowanie prowadzone w procedurze odwróconej art. 24 aa wykonawca wraz z ofertą złożył wszystkie dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, po ocenie i badaniu ofert okazało się, że złożone referencje nie potwierdzają należytego wykonania zamówienia, czy należy wezwać wykonawcę do uzupełnienia dokumentów korzystając z art. 26. ust. 3, skoro te dokumenty są w posiadaniu zamawiającego czy zastosować art. 26 ust. 2, ma to znaczenie ponieważ, w sytuacji gdy wykonawca nie uzupełni prawidłowo referencji, zamawiający nie będzie mógł ponownie wezwać do ich uzupełnienia stosując art. 26. ust. 3, jak prawidłowo postąpić, żeby nie narazić się na zarzuty ze strony instytucji kontrolujących i wybrać wykonawcę zgodnie z przepisami Pzp
1
2018-05-08 11:09 0

N.

Natalia .....

31

w pierwszej kolejności 26.2 , gdy to nie poskutkuje 26.3
w pierwszej kolejności 26.2 , gdy to nie poskutkuje 26.3
1
2018-05-08 12:09 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy