Forum


Powrót termin związania ofertą

A.

Anna .....

3

W przetargu nieograniczonym zostały złożone 3 oferty. (jedna z nich została odrzucona). Dokonano wyboru oferty przed upłynięciem terminu związania ofertą, jednak podpisanie umowy nastąpi już po tym terminie. Czy należy wezwać do przedłużenia tego terminu wszystkich wykonawców (łącznie z tym którego oferta została odrzucona)? czy w piśmie należy wskazać, iż "Niewyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą lub brak odpowiedzi na wniosek Zamawiającego o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą skutkować będzie odrzuceniem oferty z postępowania o udzielenie w/w zamówienia zgodnie z art. 89 ust 1 pkt 7a ustawy Pzp?
W przetargu nieograniczonym zostały złożone 3 oferty. (jedna z nich została odrzucona). Dokonano wyboru oferty przed upłynięciem terminu związania ofertą, jednak podpisanie umowy nastąpi już po tym terminie. Czy należy wezwać do przedłużenia tego terminu wszystkich wykonawców (łącznie z tym którego oferta została odrzucona)? czy w piśmie należy wskazać, iż "Niewyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą lub brak odpowiedzi na wniosek Zamawiającego o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą skutkować będzie odrzuceniem oferty z postępowania o udzielenie w/w zamówienia zgodnie z art. 89 ust 1 pkt 7a ustawy Pzp?
1
2018-05-08 11:37 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 1042

Art. 85 ust. 4 w sytuacji już po wyborze oferty najkorzystniejszej obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została uznana jako najkorzystniejsza. Dodatkowo w orzecznictwie jest ugruntowany pogląd, że można zawrzeć ważną umowę nawet po upłynięciu TZO, ale wówczas wykonawca może a nie musi podpisać taką umowę.
Art. 85 ust. 4 w sytuacji już po wyborze oferty najkorzystniejszej obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została uznana jako najkorzystniejsza. Dodatkowo w orzecznictwie jest ugruntowany pogląd, że można zawrzeć ważną umowę nawet po upłynięciu TZO, ale wówczas wykonawca może a nie musi podpisać taką umowę.
1
2018-05-08 12:00 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy