Forum


Powrót zamówienie z wolnej reki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 a dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu

K.

Karolina .....

0

W przetargu nieograniczonym nie wpłynęła żadna oferta. Na potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu zamawiający żądał m.in wykazu usług wykonanych w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert. A jaki termin wykonania tych usług powinien być w przypadku zamówienia z wolnej reki, wszczętego po unieważnieniu PN, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4? 3 lata od zaproszenia do negocjacji?
W przetargu nieograniczonym nie wpłynęła żadna oferta. Na potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu zamawiający żądał m.in wykazu usług wykonanych w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert. A jaki termin wykonania tych usług powinien być w przypadku zamówienia z wolnej reki, wszczętego po unieważnieniu PN, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4? 3 lata od zaproszenia do negocjacji?
1
2018-05-08 17:22 0

B.

Beata .....

Fachowiec 310

W trybie zamówienia z wolnej ręki najpóźniej wraz z zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego wykonawca składa oświadczenie/a, wymagane dokumenty i na dzień złożenia - wskazany przez Zamawiającego, powinny być ważne i aktualne.
W trybie zamówienia z wolnej ręki najpóźniej wraz z zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego wykonawca składa oświadczenie/a, wymagane dokumenty i na dzień złożenia - wskazany przez Zamawiającego, powinny być ważne i aktualne.
1
2018-05-08 18:02 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy