Forum


Powrót Dwukrotne unieważnienie przetargu

A.

Anna .....

5

Proszę o podpowiedź co dalej w takim przypadku: zostały ogłoszone dwa postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę drogi, które zostały unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 tj. cena najkorzystniejszej oferty jest wyższa o 70% od kwoty jaką zamawiający może przeznaczyć na w/w zamówienie. W pierwszym postępowaniu wpłynęła jedna oferta z ceną o 70% wyższą od kwoty jaką Zamawiający może przeznaczyć na w/w zamówienie. Natomiast w drugim postępowaniu wpłynęły dwie oferty, najkorzystniejsza oferta została złożona przez tego samego Wykonawcę, który złożył ofertę w pierwszym postępowaniu i była o 62% wyższa od kwoty jaką Zamawiający może przeznaczyć na w/w zamówienie a druga oferta była o 80% wyższa od kwoty przeznaczonej na realizacje przedmiotowego zamówienia.
W zawiązku z powyższym proszę o podpowiedź. Czy jest możliwość przeprowadzenia postępowania w innym trybie jeżeli tak to na jakich zasadach?
Proszę o podpowiedź co dalej w takim przypadku: zostały ogłoszone dwa postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę drogi, które zostały unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 tj. cena najkorzystniejszej oferty jest wyższa o 70% od kwoty jaką zamawiający może przeznaczyć na w/w zamówienie. W pierwszym postępowaniu wpłynęła jedna oferta z ceną o 70% wyższą od kwoty jaką Zamawiający może przeznaczyć na w/w zamówienie. Natomiast w drugim postępowaniu wpłynęły dwie oferty, najkorzystniejsza oferta została złożona przez tego samego Wykonawcę, który złożył ofertę w pierwszym postępowaniu i była o 62% wyższa od kwoty jaką Zamawiający może przeznaczyć na w/w zamówienie a druga oferta była o 80% wyższa od kwoty przeznaczonej na realizacje przedmiotowego zamówienia. W zawiązku z powyższym proszę o podpowiedź. Czy jest możliwość przeprowadzenia postępowania w innym trybie jeżeli tak to na jakich zasadach?
1
2018-05-09 08:08 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 981

Tego typu postępowanie można przeprowadzić w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego. Wszelkie inne tryby wymagają spełnienia odpowiednich przesłanek. Ogólnie analizując sprawę obecnie jest mnóstwo przetargów, zwłaszcza w robotach budowlanych gdzie cena oferty najkorzystniejszej znacznie przewyższa kwotę jaką ma zamawiający na sfinansowanie zamówienia. Można ogłosić kolejny przetarg nieograniczony ale prawdopodobnie nic wielkiego nie da. Można jeszcze raz oszacować wartość przedmiotu zamówienia do aktualnie panujących cen i sprawdzić możliwości budżetowe, natomiast jak takich nie ma to pod znakiem zapytania staje realizacja całej inwestycji.
Tego typu postępowanie można przeprowadzić w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego. Wszelkie inne tryby wymagają spełnienia odpowiednich przesłanek. Ogólnie analizując sprawę obecnie jest mnóstwo przetargów, zwłaszcza w robotach budowlanych gdzie cena oferty najkorzystniejszej znacznie przewyższa kwotę jaką ma zamawiający na sfinansowanie zamówienia. Można ogłosić kolejny przetarg nieograniczony ale prawdopodobnie nic wielkiego nie da. Można jeszcze raz oszacować wartość przedmiotu zamówienia do aktualnie panujących cen i sprawdzić możliwości budżetowe, natomiast jak takich nie ma to pod znakiem zapytania staje realizacja całej inwestycji.
1
2018-05-09 08:16 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy