Forum


Powrót Ogłoszenie o zamówieniu - BZP

P.

Patrycja .....

0

Szanowni Państwo w formularzu ogłoszenia o zamówieniu w sekcji IV. 4) Licytacja elektroniczna znajdują się ostatnie dwa punkty: Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz Wymagania dot. zabezpieczeni należytego wykonania umowy.

Czy w tym miejscu dot. Licytacji elektronicznej (której nie przewiduje) mam wprowadzić zapisy np. zabezpieczenia należytego wykonania umowy?
Jeśli nie to w którym miejscu powinna znaleźć się informacja o zabezpieczeniu wykonania umowy??
Szanowni Państwo w formularzu ogłoszenia o zamówieniu w sekcji IV. 4) Licytacja elektroniczna znajdują się ostatnie dwa punkty: Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz Wymagania dot. zabezpieczeni należytego wykonania umowy. Czy w tym miejscu dot. Licytacji elektronicznej (której nie przewiduje) mam wprowadzić zapisy np. zabezpieczenia należytego wykonania umowy? Jeśli nie to w którym miejscu powinna znaleźć się informacja o zabezpieczeniu wykonania umowy??
1
2016-08-23 12:01 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 979

Też to zauważyłem, trochę źle to jest umieszczone. Informacje o zabezpieczeniu można też wpisać w informacje dodatkowe na samym końcu.
Też to zauważyłem, trochę źle to jest umieszczone. Informacje o zabezpieczeniu można też wpisać w informacje dodatkowe na samym końcu.
1
2016-08-23 13:07 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy