Forum


Powrót zwrot wadium

W.

Włodzimierz .....

1

Wadium w formie pieniądza wpłynęło do zamawiającego po terminie, związku z tym zamawiający na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b odrzucił ofertę tego wykonawcy. Kiedy zamawiający powinien zwrócić wadium?
Wadium w formie pieniądza wpłynęło do zamawiającego po terminie, związku z tym zamawiający na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b odrzucił ofertę tego wykonawcy. Kiedy zamawiający powinien zwrócić wadium?
1
2018-05-10 08:45 0

A.

Anna .....

95

Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania. Wcześniejsze zwrócenie wadium dotyczy sytuacji, w której wykonawca WYCOFAŁ ofertę przed terminem otwarcia ofert (i to na jego wniosek).
Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania. Wcześniejsze zwrócenie wadium dotyczy sytuacji, w której wykonawca WYCOFAŁ ofertę przed terminem otwarcia ofert (i to na jego wniosek).
1
2018-05-10 08:52 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy