Forum


Powrót Aneksy, dotyczy sprawozdania z udzielonych zamówień

A.

Anna .....

0

Zamówienia podprogowe. Czy i jak trzeba wykazać w sprawozdaniu aneksy do umów j.n
1. Umowa terminowa na 24 m-ce przedłużana automatycznie o następne 24m-ce bez zmiany warunków (ceny zostają takie same, strony nie podpisują żadnych aneksów)
2. Umowa terminowa, przedłużana o kolejny okres obowiązywania aneksem podpisywanym przez obie strony.
a. jest zmiana cen
b. warunki zostają bez zmian.
Czy takie aneksy traktujemy jak nową umowę.
Zamówienia podprogowe. Czy i jak trzeba wykazać w sprawozdaniu aneksy do umów j.n 1. Umowa terminowa na 24 m-ce przedłużana automatycznie o następne 24m-ce bez zmiany warunków (ceny zostają takie same, strony nie podpisują żadnych aneksów) 2. Umowa terminowa, przedłużana o kolejny okres obowiązywania aneksem podpisywanym przez obie strony. a. jest zmiana cen b. warunki zostają bez zmian. Czy takie aneksy traktujemy jak nową umowę.
0
2016-02-24 08:51 0

A.

Aneta .....

0

Zarówno w pierwszym jak i w drugim przypadku taki aneks traktujemy jak nową umowę i ustalamy jej wartość zgodnie z cenami z niego wynikającymi
Zarówno w pierwszym jak i w drugim przypadku taki aneks traktujemy jak nową umowę i ustalamy jej wartość zgodnie z cenami z niego wynikającymi
0
2016-02-26 13:23 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy