Forum


Powrót warunek w zakresie wiedzy i doświadczenia - wykaz dostaw

D.

Damian .....

0

Witam,
czy poprawnie jest sformułowany warunek, iż "Zamawiający uzna, że warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że należycie wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie przynajmniej jedno zamówienie, które spełniało łącznie następujące warunki:
a) wykonał przynajmniej jedną dostawę maszyny – wycinarki laserowej o tożsamych lub zbliżonych parametrach technicznych do maszyny oferowanej, w cenie nie niższej niż cena przedstawiona w formularzu niniejszej oferty (..)"
moim zdaniem nie ponieważ nie odnosi się wprost do przedmiotu zamówienia, a także nie zapewnia uczciwej konkurencji. Moim zdaniem zamawiający powinien jasno i wyraźnie sprecyzować jakie wymagania stawia wykonawcom a nie stosować dowolność.
co o tym myślicie?
Witam, czy poprawnie jest sformułowany warunek, iż "Zamawiający uzna, że warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że należycie wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie przynajmniej jedno zamówienie, które spełniało łącznie następujące warunki: a) wykonał przynajmniej jedną dostawę maszyny – wycinarki laserowej o tożsamych lub zbliżonych parametrach technicznych do maszyny oferowanej, w cenie nie niższej niż cena przedstawiona w formularzu niniejszej oferty (..)" moim zdaniem nie ponieważ nie odnosi się wprost do przedmiotu zamówienia, a także nie zapewnia uczciwej konkurencji. Moim zdaniem zamawiający powinien jasno i wyraźnie sprecyzować jakie wymagania stawia wykonawcom a nie stosować dowolność. co o tym myślicie?
1
2018-05-11 11:47 0

B.

Beata .....

Fachowiec 310

Wartość w warunku udziału powinna być ustalona odpowiednio do wartości zamówienia i znana wszystkim wykonawcom, którzy mogą się z nią zapoznać w ogłoszeniu/SIWZ - z reguły jest to kwota niższa. Zamawiający mają różne praktyki w tym zakresie, np. wartość nie większa niż 70% wartości szacunkowej. Ale to już jest sprawa indywidualna.
Wartość w warunku udziału powinna być ustalona odpowiednio do wartości zamówienia i znana wszystkim wykonawcom, którzy mogą się z nią zapoznać w ogłoszeniu/SIWZ - z reguły jest to kwota niższa. Zamawiający mają różne praktyki w tym zakresie, np. wartość nie większa niż 70% wartości szacunkowej. Ale to już jest sprawa indywidualna.
1
2018-05-11 12:05 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy