Forum


Powrót Dysponowanie narzędziami na etapie składania dokumentów na podstawie art. 26 ust. 2.

A.

Agnieszka .....

14

Czy na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej w zakresie dysponowania narzędziami wykonawca winien wykazać że dysponuje narzędziami już na etapie składania oświadczenia ( zasoby inne oraz własne dysponowanie) jakim jest wykaz czy może napisać że będzie dysponowała na etapie podpisania umowy. Czy dopuszczalne jest uznanie takiego spełniania warunku -wykazu gdzie wykonawca wskazuje że będzie go spełniał na etapie podpisania umowy?
Czy na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej w zakresie dysponowania narzędziami wykonawca winien wykazać że dysponuje narzędziami już na etapie składania oświadczenia ( zasoby inne oraz własne dysponowanie) jakim jest wykaz czy może napisać że będzie dysponowała na etapie podpisania umowy. Czy dopuszczalne jest uznanie takiego spełniania warunku -wykazu gdzie wykonawca wskazuje że będzie go spełniał na etapie podpisania umowy?
1
2018-05-11 15:21 0

B.

Beata .....

Fachowiec 310

Jak był postawiony warunek, bo nie do końca mogę odszyfrować :)
Przy warunku dysponowania wymaganymi narzędziami Zamawiający przygotowuje i opisuje ich zestawienie, przygotowuje wzór wykazu. Wykonawca, na dzień składania ofert składa oświadczenie potwierdzające spełnienie warunku udziału w postępowaniu. Jeżeli w tym celu posiłkuje się podmiotem trzecim - powinno to mieć odzwierciedlenie w oświadczeniu. Wykonawca musi też dysponować oświadczeniem podmiotu trzeciego o udostępnieniu narzędzi X-Y na okres realizacji umowy.
Wobec tego, jeżeli wykonawca spełnia warunek i ma np. oświadczenie podmiotu trzeciego, że narzędzia będą udostępnione na okres realizacji umowy - to ok.
Jak był postawiony warunek, bo nie do końca mogę odszyfrować :) Przy warunku dysponowania wymaganymi narzędziami Zamawiający przygotowuje i opisuje ich zestawienie, przygotowuje wzór wykazu. Wykonawca, na dzień składania ofert składa oświadczenie potwierdzające spełnienie warunku udziału w postępowaniu. Jeżeli w tym celu posiłkuje się podmiotem trzecim - powinno to mieć odzwierciedlenie w oświadczeniu. Wykonawca musi też dysponować oświadczeniem podmiotu trzeciego o udostępnieniu narzędzi X-Y na okres realizacji umowy. Wobec tego, jeżeli wykonawca spełnia warunek i ma np. oświadczenie podmiotu trzeciego, że narzędzia będą udostępnione na okres realizacji umowy - to ok.
1
2018-05-11 20:11 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy