Forum


Powrót Roboty dodatkowe na podtsawie art. 144, a zabezpieczenie należytego wykonania umowy

A.

Adriana .....

0

Czy zawierając aneks do umowy w związku z wystąpieniem robót dodatkowym (art. 144 ustay Pzp), Wykonawca winien wpłacić zabezpieczenie należytego wykonania umowy na roboty dodatkowe. W art. 150 ustawy Pzp mowa jest, że " wysokość zabezpieczenia ustala się w stosunku procentowym do ceny całkowitej podanej w ofercie albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy........".
Czy zawierając aneks do umowy w związku z wystąpieniem robót dodatkowym (art. 144 ustay Pzp), Wykonawca winien wpłacić zabezpieczenie należytego wykonania umowy na roboty dodatkowe. W art. 150 ustawy Pzp mowa jest, że " wysokość zabezpieczenia ustala się w stosunku procentowym do ceny całkowitej podanej w ofercie albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy........".
0
2018-05-14 10:20 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 859

Uważam że nie, ustawa jasno to precyzuje.
Uważam że nie, ustawa jasno to precyzuje.
1
2018-05-14 11:16 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy