Forum


Powrót wykaz usług - oryginał

H.

Helena .....

2

Przetarg nieograniczony. Wykonawca na wezwanie dot. wykazu usług przesłał dokument w mailu. Oryginał nie doszedł w wyznaczonym czasie. Odrzucam? Jaka podstawa prawna?
Przetarg nieograniczony. Wykonawca na wezwanie dot. wykazu usług przesłał dokument w mailu. Oryginał nie doszedł w wyznaczonym czasie. Odrzucam? Jaka podstawa prawna?
1
2018-05-14 12:21 0

B.

Beata .....

Fachowiec 310

W wezwaniu było wskazane w jakiej formie i gdzie ma przesłać? Tak profilaktycznie pytam :)
Jeżeli wykonawca na wezwanie nie uzupełni dokumentu to tym samym nie potwierdzi spełnienie warunku udziału w postępowaniu i podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12.
W wezwaniu było wskazane w jakiej formie i gdzie ma przesłać? Tak profilaktycznie pytam :) Jeżeli wykonawca na wezwanie nie uzupełni dokumentu to tym samym nie potwierdzi spełnienie warunku udziału w postępowaniu i podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12.
1
2018-05-14 12:27 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy