Forum


Powrót Oświadczenia w tym JEDZ w formie elektronicznej czy pisemnej?

J.

Jan .....

0

Postępowanie powyżej progów unijnych wszczęte 05.04.2018., termin składania ofert w lipcu.
Działając na mocy Art. 17 Ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Pzp oraz kc, jako wykonawca zamierzamy wszystkie oświadczenia w tym JEDZ oraz oświadczenie o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej złożyć w formie elektronicznej.

I dlatego na podstawie art. 38 ust. 1 Ustawy pzp, poprosiliśmy zamawiającego o podanie informacji na temat specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych (& 3.3 Rozporządzenia Prezesa RM z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych ).
Zamawiający jednoznacznie twierdzi (na zasadzie nie bo nie), że postępowanie wszczął przed 18 kwietnia 2018r i żadna elektronizacja go nie dotyczy - ma być wszystko wyłącznie w formie pisemnej.
Jakie środki prawne powinniśmy podjąć? bo to że zamawiający nie ma racji chyba nie budzi wątpliwości?
Postępowanie powyżej progów unijnych wszczęte 05.04.2018., termin składania ofert w lipcu. Działając na mocy Art. 17 Ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Pzp oraz kc, jako wykonawca zamierzamy wszystkie oświadczenia w tym JEDZ oraz oświadczenie o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej złożyć w formie elektronicznej. I dlatego na podstawie art. 38 ust. 1 Ustawy pzp, poprosiliśmy zamawiającego o podanie informacji na temat specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych (& 3.3 Rozporządzenia Prezesa RM z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych ). Zamawiający jednoznacznie twierdzi (na zasadzie nie bo nie), że postępowanie wszczął przed 18 kwietnia 2018r i żadna elektronizacja go nie dotyczy - ma być wszystko wyłącznie w formie pisemnej. Jakie środki prawne powinniśmy podjąć? bo to że zamawiający nie ma racji chyba nie budzi wątpliwości?
1
2018-05-14 13:55 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 981

Jeżeli zamawiający wszczął postępowanie w dniu 5.04.2018r. to jest przed 18.04.2018r., więc nie budzi wątpliwości że zamawiający ma rację.
Jeżeli zamawiający wszczął postępowanie w dniu 5.04.2018r. to jest przed 18.04.2018r., więc nie budzi wątpliwości że zamawiający ma rację.
1
2018-05-14 14:50 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy