Forum


Powrót art. 29 ust. 3a

ŁK

Łukasz Kobeszko

0

Zamawiający określa w opisie przedmiotu zamówienia na usługi lub roboty budowlane wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.).
Mam pytanie jak się ma ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy w odniesieniu do Wykonawców mających siedzibę poza granicami Polski ?
Zamawiający określa w opisie przedmiotu zamówienia na usługi lub roboty budowlane wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.). Mam pytanie jak się ma ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy w odniesieniu do Wykonawców mających siedzibę poza granicami Polski ?
0
2016-08-24 08:00 0

M.

Malwina .....

23

Ustawodawca o tym zapomniał :)
Ustawodawca o tym zapomniał :)
0
2016-08-24 08:04 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy