Forum


Powrót protokół postepowania pkt. 2.6

A.

Anna .....

3

Czy w przypadku zamówienia współfinansowanego z środków UE w pkt 2.6 protokołu postępowania brzmiącego:
"Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej:
 nie
x tak: udział tych środków w wartości zamówienia wynosi: ….. % (podać, o ile jest znany)
w ramach (wskazać projekt/program) ………………………………………………………………..."
należy wpisać wartość procentową określoną we wniosku o dofinansowanie?
Czy w przypadku zamówienia współfinansowanego z środków UE w pkt 2.6 protokołu postępowania brzmiącego: "Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej:  nie x tak: udział tych środków w wartości zamówienia wynosi: ….. % (podać, o ile jest znany) w ramach (wskazać projekt/program) ………………………………………………………………..." należy wpisać wartość procentową określoną we wniosku o dofinansowanie?
1
2018-05-16 14:21 0

B.

Beata .....

Fachowiec 310

Tak. Ta sama wartość prawdopodobnie wynika z zawartej umowy - sprawdziłabym to.
Tak. Ta sama wartość prawdopodobnie wynika z zawartej umowy - sprawdziłabym to.
1
2018-05-16 14:59 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy