Forum


Powrót błąd w obliczeniu ceny???

K.

Karolina .....

0

PN. Oferta na laptopy oraz oprogramowanie biurowe. Wykonawca informuje, że przy laptopach obowiązek podatkowy jest po stronie zamawiającego i podaje wartość laptopów bez VAT.
Ponadto wpisuje cenę brutto za przedmiot zamówienia, tzn. laptopy+oprogramowanie=cena netto za laptopy+cena brutto za oprogramowanie
Cenę słownie podaje inną niż ww. cyfrowo ( ze żmudnych wyliczeń wychodzi, że jest to wartość netto za laptopy+wartość netto za oprograomwanie biurowe). Na dodatek Wartośc podatku VAT, którą ma doliczyć zamawiający, nie jest to wartość wynikająca z ceny netto laptopów (tylko prawdopodobnie VAT od brutto za laptopy+oprogramowanie. Czy zamawiający powinien traktować powyższe jako omyłki rachunkowe? czy jednak jako błąd w obliczeniu ceny? Dodam, że wykonawca dodatkowo oferuje jeden z parametrów niezgodnie z siwz więc oferta będzie podlegała odrzuceniu, tylko moja wątpliwość czy z 1 powodu czy jednak z 2 powodów....
PN. Oferta na laptopy oraz oprogramowanie biurowe. Wykonawca informuje, że przy laptopach obowiązek podatkowy jest po stronie zamawiającego i podaje wartość laptopów bez VAT. Ponadto wpisuje cenę brutto za przedmiot zamówienia, tzn. laptopy+oprogramowanie=cena netto za laptopy+cena brutto za oprogramowanie Cenę słownie podaje inną niż ww. cyfrowo ( ze żmudnych wyliczeń wychodzi, że jest to wartość netto za laptopy+wartość netto za oprograomwanie biurowe). Na dodatek Wartośc podatku VAT, którą ma doliczyć zamawiający, nie jest to wartość wynikająca z ceny netto laptopów (tylko prawdopodobnie VAT od brutto za laptopy+oprogramowanie. Czy zamawiający powinien traktować powyższe jako omyłki rachunkowe? czy jednak jako błąd w obliczeniu ceny? Dodam, że wykonawca dodatkowo oferuje jeden z parametrów niezgodnie z siwz więc oferta będzie podlegała odrzuceniu, tylko moja wątpliwość czy z 1 powodu czy jednak z 2 powodów....
1
2018-05-16 19:32 0

E.

Ewa .....

Fachowiec 511

Zasadą jest że jeśli wykonawca ma byc wykluczony lub oferta odrzucona to zamawiający wskazuje wszystkie ujawnione nieprawidłowości skłaniające do takiej decyzji. Niby zabic można tylko raz, ale w zamówieniach jest tak że jesli wniesie skuteczne odwołanie na jeden zarzut a innych nie wykażemy to pozostałe grzechy mogłyby mu ujść na sucho.
Z tymi omyłkami jest tu sporo nagmatwane w podanym opisie. Regułą jest to że wykonawca dopuszcza się omyłki rachunkowej, gdy na podstawie działania matematycznego można ją prześledzić i na podstawie reguł rządzących tym działaniem możliwe jest stwierdzenie błędu w jego wykonaniu. Strasznie ważne dla ustalenia czy jest omyłka jest dokonane przez was w siwz wskazanie sposbu obliczenia ceny i w oparciu o zalecenia zamawiającego co do obliczenia ceny należy rozpatrywac omyłki rachunkowe, ewentualnie błędy w obliczeniu ceny.
Zasadą jest że jeśli wykonawca ma byc wykluczony lub oferta odrzucona to zamawiający wskazuje wszystkie ujawnione nieprawidłowości skłaniające do takiej decyzji. Niby zabic można tylko raz, ale w zamówieniach jest tak że jesli wniesie skuteczne odwołanie na jeden zarzut a innych nie wykażemy to pozostałe grzechy mogłyby mu ujść na sucho. Z tymi omyłkami jest tu sporo nagmatwane w podanym opisie. Regułą jest to że wykonawca dopuszcza się omyłki rachunkowej, gdy na podstawie działania matematycznego można ją prześledzić i na podstawie reguł rządzących tym działaniem możliwe jest stwierdzenie błędu w jego wykonaniu. Strasznie ważne dla ustalenia czy jest omyłka jest dokonane przez was w siwz wskazanie sposbu obliczenia ceny i w oparciu o zalecenia zamawiającego co do obliczenia ceny należy rozpatrywac omyłki rachunkowe, ewentualnie błędy w obliczeniu ceny.
1
2018-05-17 07:13 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy