Forum


Powrót termin podpisania umowy

A.

Anna .....

3

W przetargu nieograniczonym oferty złożyło 3 wykonawców. Jeden z nich został wykluczony a jego oferta odrzucona. Ogłoszenie o wyborze zostało przesłane e-mailem 14.05 do dwóch wykonawców a do tego odrzuconego został nadany list (w ofercie nie wskazał adresu e- mail), który w związku z procedurami urzędowymi został wysłany 15.05. Termin podpisania umowy został w wyborze podany na dzień 25.05. Czy w tym wypadku termin podpisania umowy jest właściwy (chodzi mi o wskazane w ustawie 10 dni)?
W przetargu nieograniczonym oferty złożyło 3 wykonawców. Jeden z nich został wykluczony a jego oferta odrzucona. Ogłoszenie o wyborze zostało przesłane e-mailem 14.05 do dwóch wykonawców a do tego odrzuconego został nadany list (w ofercie nie wskazał adresu e- mail), który w związku z procedurami urzędowymi został wysłany 15.05. Termin podpisania umowy został w wyborze podany na dzień 25.05. Czy w tym wypadku termin podpisania umowy jest właściwy (chodzi mi o wskazane w ustawie 10 dni)?
1
2018-05-17 08:25 0

B.

Beata .....

Fachowiec 310

To przetarg unijny? Jeżeli tak to 26.05 - tylko to jest sobota, więc kolejny dzień roboczy.
To przetarg unijny? Jeżeli tak to 26.05 - tylko to jest sobota, więc kolejny dzień roboczy.
1
2018-05-17 08:27 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy