Forum


Powrót Wykaz robót budowlanych ...

A.

Anna .....

30

Dzień dobry, w postępowaniu poniżej progu żądam wykazu dwóch robot budowlanych. Czy w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie można uznać warunek za spełniony, jeżeli wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie (np. Konsorcjum) wykażą łącznie spełnienie wymaganego warunku?
Dzień dobry, w postępowaniu poniżej progu żądam wykazu dwóch robot budowlanych. Czy w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie można uznać warunek za spełniony, jeżeli wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie (np. Konsorcjum) wykażą łącznie spełnienie wymaganego warunku?
1
2018-05-17 10:33 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 981

to powinno być zawarte w siwz, jak będziecie oceniać warunek przy konsorcjum. Wszystko zależy od charakteru i złożoności robót.
to powinno być zawarte w siwz, jak będziecie oceniać warunek przy konsorcjum. Wszystko zależy od charakteru i złożoności robót.
1
2018-05-17 10:41 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy