Forum


Powrót zapytania do SIWZ

A.

Anna .....

29

Dzień dobry,
jeżeli wpływa zapytanie do SIWZ, Zamawiający umieszcza je z odpowiedzią na stronie internetowej Zamawiającego, nie wysyłając odpowiedzi emaielm Wykonawcy, który zadał zapytanie????
Dzień dobry, jeżeli wpływa zapytanie do SIWZ, Zamawiający umieszcza je z odpowiedzią na stronie internetowej Zamawiającego, nie wysyłając odpowiedzi emaielm Wykonawcy, który zadał zapytanie????
1
2018-05-18 12:08 0

R.

Renata .....

24

art 38 ust 2. "Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie".
Jesli nie przekazywano nikomy SIWZ to tylko na stronę, ewentualnie fakultatywnie wszystkim wykonawcom, którzy ujawnili się w post.
art 38 ust 2. "Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie". Jesli nie przekazywano nikomy SIWZ to tylko na stronę, ewentualnie fakultatywnie wszystkim wykonawcom, którzy ujawnili się w post.
1
2018-05-18 12:32 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy