Forum


Powrót postępowania po 18.04 a przed 18.10.2018r.

W.

Włodzimierz .....

1

Aktualnie prowadząc postępowanie powyżej progów unijnych (przetarg nieograniczony) chcemy wykorzystać z platformę komercyjną na pełną elektronizację (JEDZ, oferty i pytania wykonawcy składają w formie elektronicznej poprzez Platformę). Jednocześnie dopuszczamy (oprócz JEDZ), złożenia ofert i pytań w formie papierowej. W SIWZ zastrzegliśmy, że JEDZ nie można składać za pomocą poczty elektronicznej (co zaleca UZP) ale tylko poprzez Platformę, bazując na zapisie art. 10a ust.4 ustawy Pzp. Czy postępujemy prawidłowo ograniczając składanie JEDZ tylko wersji poprzez Platformę?
Aktualnie prowadząc postępowanie powyżej progów unijnych (przetarg nieograniczony) chcemy wykorzystać z platformę komercyjną na pełną elektronizację (JEDZ, oferty i pytania wykonawcy składają w formie elektronicznej poprzez Platformę). Jednocześnie dopuszczamy (oprócz JEDZ), złożenia ofert i pytań w formie papierowej. W SIWZ zastrzegliśmy, że JEDZ nie można składać za pomocą poczty elektronicznej (co zaleca UZP) ale tylko poprzez Platformę, bazując na zapisie art. 10a ust.4 ustawy Pzp. Czy postępujemy prawidłowo ograniczając składanie JEDZ tylko wersji poprzez Platformę?
1
2018-05-18 14:14 0

B.

Beata .....

Fachowiec 310

Nie za szybko z tą pełną elektronizacją? :)
UZP zaleca, ale nie oznacza to, że JEDZ elektroniczny złożony na platformę nie spełni wymagań. Jeżeli będzie złożony w wersji elektronicznej, podpisany podpisem elektronicznym to ok. Ważne, żeby dostęp do platformy i złożenia dokumentu nie był ograniczony, czy wyjątkowo utrudniony (rzadki format zapisu dokumentu itp).
Nie za szybko z tą pełną elektronizacją? :) UZP zaleca, ale nie oznacza to, że JEDZ elektroniczny złożony na platformę nie spełni wymagań. Jeżeli będzie złożony w wersji elektronicznej, podpisany podpisem elektronicznym to ok. Ważne, żeby dostęp do platformy i złożenia dokumentu nie był ograniczony, czy wyjątkowo utrudniony (rzadki format zapisu dokumentu itp).
1
2018-05-18 20:10 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy