Forum


Powrót czy zamawiający może żądać dowodu opłacenia polisy przedłożonej przez wykonawcę

J.

Justyna .....

6

Witam,
Mamy kontrolę jednego z postępowań i mamy do wyjaśnienia coś takiego:
Proszę o przedstawienie dokumentu potwierdzającego, iż wykonawca był ubezpieczony od OC w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjna określoną przez zamawiającego. Wykonawca przedstawił POLISĘ OC, której termin zapłaty trzech pierwszych rat upłynął przed terminem składania ofert. W ofercie brak jest dowodu zapłaty POLISY. Kontrolujący twierdzi, że na tej podstawie nie można uznać, iż był on ubezpieczony od OC w zakresie prowadzonej działalności.
W Rozporządzeniu z dnia 26 lipca 2016r. jest zapisane, że Zamawiający możne żądać „dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego.” (par. 2 ust 2 pkt 4).
Proszę o wasze opinie lub przesłanie Wyroków KIO - jeżeli macie które mówią, że opłacenie polisy nie jest wymagane (we wcześniejszym Rozporządzeniu była mowa o opłaconej polisie....)
Witam, Mamy kontrolę jednego z postępowań i mamy do wyjaśnienia coś takiego: Proszę o przedstawienie dokumentu potwierdzającego, iż wykonawca był ubezpieczony od OC w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjna określoną przez zamawiającego. Wykonawca przedstawił POLISĘ OC, której termin zapłaty trzech pierwszych rat upłynął przed terminem składania ofert. W ofercie brak jest dowodu zapłaty POLISY. Kontrolujący twierdzi, że na tej podstawie nie można uznać, iż był on ubezpieczony od OC w zakresie prowadzonej działalności. W Rozporządzeniu z dnia 26 lipca 2016r. jest zapisane, że Zamawiający możne żądać „dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego.” (par. 2 ust 2 pkt 4). Proszę o wasze opinie lub przesłanie Wyroków KIO - jeżeli macie które mówią, że opłacenie polisy nie jest wymagane (we wcześniejszym Rozporządzeniu była mowa o opłaconej polisie....)
1
2018-05-18 14:22 0

B.

Beata .....

Fachowiec 310

Zależy od treści umowy dot. OC. Czy obowiązuje od dnia podpisania przez strony czy dopiero od dnia opłacenia.
Poniżej opinia UZP
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/opinie-archiwalne/oplacona-polisa-lub-inny-dokument-potwierdzajacy,-ze-wykonawca-jest-ubezpieczony-od-odpowiedzialnosci-cywilnej-w-zakresie-prowadzonej-dzialalnosci-zwiazanej-z-przedmiotem-zamowienia
Zależy od treści umowy dot. OC. Czy obowiązuje od dnia podpisania przez strony czy dopiero od dnia opłacenia. Poniżej opinia UZP https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/opinie-archiwalne/oplacona-polisa-lub-inny-dokument-potwierdzajacy,-ze-wykonawca-jest-ubezpieczony-od-odpowiedzialnosci-cywilnej-w-zakresie-prowadzonej-dzialalnosci-zwiazanej-z-przedmiotem-zamowienia
1
2018-05-18 18:47 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy