Forum


Powrót formularz ofertowy oczywista omyłka czy błąd

A.

Agnieszka .....

0

W postępowaniu na zakup nowych samochodów i odkupienie używanych w siwz podana jest minimalna kwota za jaką wykonawca może odkupić używane samochody.
Wykonawca w formularzu ofertowym podał cenę brutto za dostawę nowych, cenę netto (zamiast brutto) za odkupienie używanych i cenę zamówienia stanowiącą różnice brutto pomiędzy ceną za zakup nowych aut a ceną brutto za odkupienie używanych. Cena netto podana w formularzu ofertowym jest niższa od minimalnej wartości za jaką Zamawiający chce sprzedać używane samochody. Czy mogę w formularzu ofertowym poprawić jako omyłkę cenę netto na brutto za odkupienie używanych samochodów? w ofercie znajduje się jeszcze załącznik asortymentowo-cenowy w którym podana jest cena brutto jednostkowa za każdy odkupiony samochód i cena brutto za wszystkie odkupione samochody, która powinna być podana w formularzu ofertowym. Czy jest to błąd w obliczeniu ceny ? Cena za odkupienie używanych samochodów była też jednym ze składników kryteriów oceny ofert .
W postępowaniu na zakup nowych samochodów i odkupienie używanych w siwz podana jest minimalna kwota za jaką wykonawca może odkupić używane samochody. Wykonawca w formularzu ofertowym podał cenę brutto za dostawę nowych, cenę netto (zamiast brutto) za odkupienie używanych i cenę zamówienia stanowiącą różnice brutto pomiędzy ceną za zakup nowych aut a ceną brutto za odkupienie używanych. Cena netto podana w formularzu ofertowym jest niższa od minimalnej wartości za jaką Zamawiający chce sprzedać używane samochody. Czy mogę w formularzu ofertowym poprawić jako omyłkę cenę netto na brutto za odkupienie używanych samochodów? w ofercie znajduje się jeszcze załącznik asortymentowo-cenowy w którym podana jest cena brutto jednostkowa za każdy odkupiony samochód i cena brutto za wszystkie odkupione samochody, która powinna być podana w formularzu ofertowym. Czy jest to błąd w obliczeniu ceny ? Cena za odkupienie używanych samochodów była też jednym ze składników kryteriów oceny ofert .
1
2018-05-18 14:44 0

B.

Beata .....

Fachowiec 310

Rozumiem, że w formularzu cenowy jest cena brutto za odkupienie samochodów, tylko błędnie do FO przeniesiono kwotę netto? Jeżeli tak, to można zrobić poprawkę.
Rozumiem, że w formularzu cenowy jest cena brutto za odkupienie samochodów, tylko błędnie do FO przeniesiono kwotę netto? Jeżeli tak, to można zrobić poprawkę.
1
2018-05-18 18:08 1
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy