Forum


Powrót Art. 5c i 5d ustawy Pzp - zamówienia mieszane

M.

Marcin .....

Fachowiec 117

Dotychczasowy art. 6 ustawy Pzp, który określał sposób kwalifikowania zamówienia mieszanego do konkretnego rodzaju zamówienia (dostawy, roboty budowlane lub usługi) został zastąpiony przez art. 5c oraz art. 5d. Jak należy rozumieć zawarte sformułowanie w art. 5c, stanowiące, że do udzielenia zamówienia mieszanego stosuje się przepisy dotyczące tego rodzaju zamówienia, który odpowiada jego głównemu przedmiotowi. Jeżeli mam zamówienie na robotę budowlaną polegającą na remoncie instalacji elektrycznej wraz z dostawą i instalacją windy, to jak to traktować? Jako dostawa windy - jej wartość niewątpliwie przeważa?...
Dotychczasowy art. 6 ustawy Pzp, który określał sposób kwalifikowania zamówienia mieszanego do konkretnego rodzaju zamówienia (dostawy, roboty budowlane lub usługi) został zastąpiony przez art. 5c oraz art. 5d. Jak należy rozumieć zawarte sformułowanie w art. 5c, stanowiące, że do udzielenia zamówienia mieszanego stosuje się przepisy dotyczące tego rodzaju zamówienia, który odpowiada jego głównemu przedmiotowi. Jeżeli mam zamówienie na robotę budowlaną polegającą na remoncie instalacji elektrycznej wraz z dostawą i instalacją windy, to jak to traktować? Jako dostawa windy - jej wartość niewątpliwie przeważa?...
1
2016-08-24 17:49 0

S.

Sylwia .....

0

Mamy ten sam problem- jeden szkoleniowiec twierdzi, że to co uważamy że jest dla nas najważniejsze, natomiast inny, że trzymamy się tego co było wcześniej i idziemy wartością zamówienia....
Mamy ten sam problem- jeden szkoleniowiec twierdzi, że to co uważamy że jest dla nas najważniejsze, natomiast inny, że trzymamy się tego co było wcześniej i idziemy wartością zamówienia....
1
2016-08-25 05:44 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy