Forum


Powrót Dokument składany wraz z ofertą.

E.

Emilia .....

1

Witam,
Chcę przystąpić do przetargu, który będzie zabezpieczony wadium. Dokumentem wymaganym do złożenia wraz z ofertą jest KRK. Spółka należy do grupy w której radę nadzorczą tworzą osoby nie będące obywatelami RP i nie zamieszkują Naszego Kraju. Zarząd tworzą osoby które są obywatelami RP i posiadam tylko KRK o spółce i zarządzie który tworzą obywatele Naszego kraju. Natomiast dokument KRK pozostałych osób z rady nadzorczej który posiadam jest "nieaktualny" ( dokument wystawiony ponad 6 mies.) Zastanawiam się czy lepiej załączyć "nieaktualny" dokument, czy nie załączać wcale? ( Nie wiem kiedy zostanie wysłany do mnie dokument o pozostałych którą stanowią osoby nie będące członkami Naszego Kraju) Jeżeli nie załączę to będąc wezwana do uzupełnienia wyślę "nieaktualny" dokument z opisem wyjaśnieniem syt. czy będzie w porządku czy np. będą mogli mi zatrzymać wadium. Mam nadzieję, że w miarę zrozumiale opisłam syt.
Witam, Chcę przystąpić do przetargu, który będzie zabezpieczony wadium. Dokumentem wymaganym do złożenia wraz z ofertą jest KRK. Spółka należy do grupy w której radę nadzorczą tworzą osoby nie będące obywatelami RP i nie zamieszkują Naszego Kraju. Zarząd tworzą osoby które są obywatelami RP i posiadam tylko KRK o spółce i zarządzie który tworzą obywatele Naszego kraju. Natomiast dokument KRK pozostałych osób z rady nadzorczej który posiadam jest "nieaktualny" ( dokument wystawiony ponad 6 mies.) Zastanawiam się czy lepiej załączyć "nieaktualny" dokument, czy nie załączać wcale? ( Nie wiem kiedy zostanie wysłany do mnie dokument o pozostałych którą stanowią osoby nie będące członkami Naszego Kraju) Jeżeli nie załączę to będąc wezwana do uzupełnienia wyślę "nieaktualny" dokument z opisem wyjaśnieniem syt. czy będzie w porządku czy np. będą mogli mi zatrzymać wadium. Mam nadzieję, że w miarę zrozumiale opisłam syt.
1
2018-05-21 11:08 0

M.

Maria .....

59

Pani Emilio, jeżeli postępowanie toczy się o przepisy pzp, nie musi Pani składać KRK z ofertą. Zamawiający może wezwać do przedłożenia dokumentu wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona. Z ofertą składa Pani oświadczenie wstępne w formie JEDZa lub ogólne przy procedurach krajowych., Na dzień składania ofert powinno wystarczyć, zamawiający nie może żądać KRK z ofertą
Pani Emilio, jeżeli postępowanie toczy się o przepisy pzp, nie musi Pani składać KRK z ofertą. Zamawiający może wezwać do przedłożenia dokumentu wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona. Z ofertą składa Pani oświadczenie wstępne w formie JEDZa lub ogólne przy procedurach krajowych., Na dzień składania ofert powinno wystarczyć, zamawiający nie może żądać KRK z ofertą
1
2018-05-21 11:26 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy