Forum


Powrót Oczywista omyłka rachunkowa??

J.

Joanna .....

0

w formularzu ofertowym w jednej z pozycji oferent wpisał kwotę netto i brutto, pominął kolumnę Vat, z obliczeń wynika, że zastosował tam tak jak w pozostałych pozycjach VAT 8 %, co w tej sytuacji?
W kolejnej ofercie w niektórych pozycjach źle jest zaokrąglona cena brutto i Vat (zamiast 1 grosz w górę, w dół- nie zmienia to pozycji w rankingu ofert) czy traktować to jako oczywistą omyłkę rachunkową i należy ją poprawić?
w jednej z pozycji jest też podana kwota brutto i od niej jest obliczony VAT, zamiast od ceny netto i nanalogicznie, błednie od kwoty brutto odjęty VAT i podana cena netto. Więc kiedy mnożymy cenę netto przez 1,08 nie wychodzi ta cena brutto, którą podał Wykonawca. Do kwoty ogólnej podana jest cena brutto, czy błednie obliczpony VAT i kwotę netto traktować jako oczywistą omyłkę rachunkową?
Czy o poprawionych omyłkach muszępowiadomić Wykonawcę?
w formularzu ofertowym w jednej z pozycji oferent wpisał kwotę netto i brutto, pominął kolumnę Vat, z obliczeń wynika, że zastosował tam tak jak w pozostałych pozycjach VAT 8 %, co w tej sytuacji? W kolejnej ofercie w niektórych pozycjach źle jest zaokrąglona cena brutto i Vat (zamiast 1 grosz w górę, w dół- nie zmienia to pozycji w rankingu ofert) czy traktować to jako oczywistą omyłkę rachunkową i należy ją poprawić? w jednej z pozycji jest też podana kwota brutto i od niej jest obliczony VAT, zamiast od ceny netto i nanalogicznie, błednie od kwoty brutto odjęty VAT i podana cena netto. Więc kiedy mnożymy cenę netto przez 1,08 nie wychodzi ta cena brutto, którą podał Wykonawca. Do kwoty ogólnej podana jest cena brutto, czy błednie obliczpony VAT i kwotę netto traktować jako oczywistą omyłkę rachunkową? Czy o poprawionych omyłkach muszępowiadomić Wykonawcę?
1
2018-05-22 09:37 0

B.

Beata .....

Fachowiec 310

Informacja o dokonanych poprawkach musi być wysłana do Wykonawcy. Trochę chaotycznie ta oferta przygotowana, możliwe, że było sporo pozycji do wypełnienia, wtedy najczęściej są błędy w rachunkach.
Czy Zamawiający w SIWZ wskazał wartość VAT? Czy są zapisy wskazujące jak będą dokonane poprawki np. ten 1 grosz dół/góra?
Informacja o dokonanych poprawkach musi być wysłana do Wykonawcy. Trochę chaotycznie ta oferta przygotowana, możliwe, że było sporo pozycji do wypełnienia, wtedy najczęściej są błędy w rachunkach. Czy Zamawiający w SIWZ wskazał wartość VAT? Czy są zapisy wskazujące jak będą dokonane poprawki np. ten 1 grosz dół/góra?
1
2018-05-22 11:06 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy