Forum


Powrót Oświadczenie dot. grupy kapitałowej

A.

Adriana .....

0

Mam pytanie dot. oświadczenia ws. grupy kapitałowej. W postępowaniu poniżej progów unijnych (p. nieograniczony, bez wadium) w dniu 10.05. br. wpłynęły 3 oferty. Protokół z otwarcia ofert zamieszczono na BIP również w dn. 10.05. Następnego dnia dwóch wykonawców złożyło oświadczenie dot. grupy kap., natomiast najdroższy nie złożył. Wówczas po 3 dniach wezwałam do złożenia w trybie art. 26 ust. 3 (pismo wysłane pocztą oraz e-mailem) z terminem złożenia do 18.05.2018 r. Oświadczenie otrzymałam, ale po terminie tj. 22.05. Wykonawca twierdzi , że w dn. 22.05 dopiero otrzymał wezwanie - pocztą, natomiast e-maila (podanego w ofercie) w ogóle nie otrzymał - tak twierdzi. JA też nie otrzymałam potwierdzenia zwrotnego, że odebrał. Co wówczas mam zrobić? - czy wykluczyć z postępowania (art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp)? Nadmieniam, że nie dokonałam jeszcze wyboru najkorzystniejszej oferty. Proszę o wskazówki.
Mam pytanie dot. oświadczenia ws. grupy kapitałowej. W postępowaniu poniżej progów unijnych (p. nieograniczony, bez wadium) w dniu 10.05. br. wpłynęły 3 oferty. Protokół z otwarcia ofert zamieszczono na BIP również w dn. 10.05. Następnego dnia dwóch wykonawców złożyło oświadczenie dot. grupy kap., natomiast najdroższy nie złożył. Wówczas po 3 dniach wezwałam do złożenia w trybie art. 26 ust. 3 (pismo wysłane pocztą oraz e-mailem) z terminem złożenia do 18.05.2018 r. Oświadczenie otrzymałam, ale po terminie tj. 22.05. Wykonawca twierdzi , że w dn. 22.05 dopiero otrzymał wezwanie - pocztą, natomiast e-maila (podanego w ofercie) w ogóle nie otrzymał - tak twierdzi. JA też nie otrzymałam potwierdzenia zwrotnego, że odebrał. Co wówczas mam zrobić? - czy wykluczyć z postępowania (art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp)? Nadmieniam, że nie dokonałam jeszcze wyboru najkorzystniejszej oferty. Proszę o wskazówki.
1
2018-05-22 11:36 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 987

Czy postępowanie jest prowadzone w procedurze odwróconej?
Czy postępowanie jest prowadzone w procedurze odwróconej?
1
2018-05-22 11:47 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy