Forum


Powrót Przedłużenie terminu związania ofertą - jak liczyć termin

A.

Adriana .....

0

Witam, w postępowaniu poniżej progu - p. nieograniczony oraz procedura odwrócona, bez wadium - nie dokonano jeszcze wyboru oferty. Termin związania ofertą mija w dniu 08.06.2018 r. (30 dni - licząc od dnia otwarcia ofert). Zgodnie z art. 85 ust 2 zamawiający chce wystąpić z wnioskiem o przedłużenie terminu. Czy należy to zrobić po wyborze oferty, czy mogę już przed wyborem ? I kolejne pytania, przedłużam o kolejne 30 czy 60 dni (maksymalnie) - nowy termin liczę od dnia wystosowania wniosku do wykonawcy i czy wysyłam do wszystkich wykonawców czy tylko do tego z najkorzystniejsza ofertą?
Witam, w postępowaniu poniżej progu - p. nieograniczony oraz procedura odwrócona, bez wadium - nie dokonano jeszcze wyboru oferty. Termin związania ofertą mija w dniu 08.06.2018 r. (30 dni - licząc od dnia otwarcia ofert). Zgodnie z art. 85 ust 2 zamawiający chce wystąpić z wnioskiem o przedłużenie terminu. Czy należy to zrobić po wyborze oferty, czy mogę już przed wyborem ? I kolejne pytania, przedłużam o kolejne 30 czy 60 dni (maksymalnie) - nowy termin liczę od dnia wystosowania wniosku do wykonawcy i czy wysyłam do wszystkich wykonawców czy tylko do tego z najkorzystniejsza ofertą?
1
2018-05-22 11:58 0

A.

Alicja .....

47

Do 8 czerwca jeszcze sporo czasu. O wyrażenie zgody na przedłużenie terminu wystarczy wystąpić nie później niż na 3 dni przed upływem tego terminu. Do tego czasu może się jeszcze wiele zmienić w postępowaniu, może np. nastąpić wybór wykonawcy. Wówczas lepiej będzie można oszacować ile dni potrzeba jeszcze do zakończenia postępowania i zawarcia umowy. W piśmie do wykonawców podaje się o ile mają przedłużyć termin związania ofertą, do kiedy mają czas na podjęcie decyzji i przekazanie jej zamawiającemu. W tym przypadku powinni podać najpóźniej 8 czerwca, czyli ostatnim dniu związania ofertą, czy wyrażają zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą czy też nie. Nowy termin (przedłużony) liczy się od następnego dnia, czyli 9 czerwca br.
Do 8 czerwca jeszcze sporo czasu. O wyrażenie zgody na przedłużenie terminu wystarczy wystąpić nie później niż na 3 dni przed upływem tego terminu. Do tego czasu może się jeszcze wiele zmienić w postępowaniu, może np. nastąpić wybór wykonawcy. Wówczas lepiej będzie można oszacować ile dni potrzeba jeszcze do zakończenia postępowania i zawarcia umowy. W piśmie do wykonawców podaje się o ile mają przedłużyć termin związania ofertą, do kiedy mają czas na podjęcie decyzji i przekazanie jej zamawiającemu. W tym przypadku powinni podać najpóźniej 8 czerwca, czyli ostatnim dniu związania ofertą, czy wyrażają zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą czy też nie. Nowy termin (przedłużony) liczy się od następnego dnia, czyli 9 czerwca br.
1
2018-05-22 12:13 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy