Forum


Powrót Protokół odbioru jako potwierdzenie należytego wykonania dostawy

D.

Dagmara .....

1

Wezwałam wykonawcę zgodnie z art. 26 ust. 2 do złożenia dowodów określających czy dostawy zostały wykonane należycie, wykonawca złożył protokoły odbioru, nie ma w nich żadnej wzmianki, że dostawy zostały wykonana należycie, jest tylko wskazane co zostało odebrane i złożone podpisy; czy takie dokumenty wystarczą, skoro nie ma żadnych uwag czy można przyjąć, że dostawa została wykonana należycie?
Wezwałam wykonawcę zgodnie z art. 26 ust. 2 do złożenia dowodów określających czy dostawy zostały wykonane należycie, wykonawca złożył protokoły odbioru, nie ma w nich żadnej wzmianki, że dostawy zostały wykonana należycie, jest tylko wskazane co zostało odebrane i złożone podpisy; czy takie dokumenty wystarczą, skoro nie ma żadnych uwag czy można przyjąć, że dostawa została wykonana należycie?
1
2018-05-22 13:07 0

B.

Beata .....

Fachowiec 310

Protokół odbioru moze być dowodem pod warunkiem, ze wynika z niego należyte wykonanie. Jeżeli nie wynika - a tak moze być, ponieważ treści protokołów bywają różne, od bardzo skromnych po rozbudowane w zapisach, to wzywamy do złożenia dokumentu potwierdzającego należyte wykonanie dostawy.
Wykonawcy, którzy częściej biorą udział w przetargach często w protokołach dopisują zdanie o potwierdzeniu należytego wykonania dostawy i wówczas mają dobry dokument do kolejnych postępowań.
Protokół odbioru moze być dowodem pod warunkiem, ze wynika z niego należyte wykonanie. Jeżeli nie wynika - a tak moze być, ponieważ treści protokołów bywają różne, od bardzo skromnych po rozbudowane w zapisach, to wzywamy do złożenia dokumentu potwierdzającego należyte wykonanie dostawy. Wykonawcy, którzy częściej biorą udział w przetargach często w protokołach dopisują zdanie o potwierdzeniu należytego wykonania dostawy i wówczas mają dobry dokument do kolejnych postępowań.
1
2018-05-22 13:27 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy