Forum


Powrót oddanie zasobów przez spółkę cywilną

R.

Renata .....

24

mam ofertę od Sp. z o.o., ze złożonego Zobowiązania wynika że polega na zasobach s.c. w celu wykazania warunku zdolności technicznej (doświadczenia).
Czy może tak zrobić?
Skoro s.c. traktujemy jak konsorcjum to czy mogę uznac wykonanie roboty przez s.c.? W warunku doprecyzowano, że w przypadku wykazywania spełniania warunku przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna), a także w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustawy Zamawiający żąda wykazania spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej w taki sposób, aby co najmniej jeden podmiot
posiadał doświadczenie w wykonaniu określonych w warunku robót.
mam ofertę od Sp. z o.o., ze złożonego Zobowiązania wynika że polega na zasobach s.c. w celu wykazania warunku zdolności technicznej (doświadczenia). Czy może tak zrobić? Skoro s.c. traktujemy jak konsorcjum to czy mogę uznac wykonanie roboty przez s.c.? W warunku doprecyzowano, że w przypadku wykazywania spełniania warunku przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna), a także w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustawy Zamawiający żąda wykazania spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej w taki sposób, aby co najmniej jeden podmiot posiadał doświadczenie w wykonaniu określonych w warunku robót.
1
2018-05-23 08:22 0

B.

Beata .....

Fachowiec 310

Spółka cywilna to spółka cywilna, jakby nie patrzył inaczej działa niż konsorcjum zawiązane do jednego przetargu.
Jeżeli wykonawca powołał się na potencjał trzeci - RB została wykonana należycie przez s.c. i zgodnie z postawionym warunkiem, do tego jest zobowiązanie podmiotu trzeciego i reszta wymagań spełniona to jest ok.
Spółka cywilna to spółka cywilna, jakby nie patrzył inaczej działa niż konsorcjum zawiązane do jednego przetargu. Jeżeli wykonawca powołał się na potencjał trzeci - RB została wykonana należycie przez s.c. i zgodnie z postawionym warunkiem, do tego jest zobowiązanie podmiotu trzeciego i reszta wymagań spełniona to jest ok.
0
2018-05-24 12:55 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy