Forum


Powrót Dwie oferty od Wykonawcy

J.

Joanna .....

10

Mam taką sytuację, pomóżcie : opublik. ogł. o zamówieniu na usługi , w odpowiedzi wpłynęła koperta z ofertą Pana X na pierwszy wyznaczony termin.
Z uwagi na zmianę siwz w postępowaniu ( m.in. zmiana: terminu wykonywania zamówienia; wymaganych warunków udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej i zawodowej wykonawców; kryterium oceny ofert) przesunięto termin składania i otwarcia ofert. Dok. zmiany ogłoszenia.
W odpowiedzi na tą zmianę wykonawca X przesłał po drugi raz kopertę z ofertą na drugi termin. Po otwarciu kopert z ofertami okazało się, że w pierwszej niewycofanej ofercie jako Wykonawca figuruje Pan X a w miejscu os. upoważn. do podpisu dodatkowo podpisał się jeszcze Pan Y - czytelnie, oprócz Pana X (osoby fizyczne). W drugiej ofercie na to samo zadanie figuruje jako wykonawca Pan X i Pan Y i oni obydwaj również podpisali się w miejscu os. upoważnionych. Potraktowaliśmy drugą ofertę jako zmianę pierwszej oferty , ponieważ na dwóch tych ofertach podpisali się obydwaj Wyk., druga oferta uwzględniała wprowadzone zmiany. Dodam, że cena i inne kryterium, które zostawiliśmy są takie same w tych dwóch ofertach. Jest to jedyna oferta na to zadanie, ale czy można ją przyjąć. Jakie jest Wasze zdanie w tej sytuacji?
Mam taką sytuację, pomóżcie : opublik. ogł. o zamówieniu na usługi , w odpowiedzi wpłynęła koperta z ofertą Pana X na pierwszy wyznaczony termin. Z uwagi na zmianę siwz w postępowaniu ( m.in. zmiana: terminu wykonywania zamówienia; wymaganych warunków udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej i zawodowej wykonawców; kryterium oceny ofert) przesunięto termin składania i otwarcia ofert. Dok. zmiany ogłoszenia. W odpowiedzi na tą zmianę wykonawca X przesłał po drugi raz kopertę z ofertą na drugi termin. Po otwarciu kopert z ofertami okazało się, że w pierwszej niewycofanej ofercie jako Wykonawca figuruje Pan X a w miejscu os. upoważn. do podpisu dodatkowo podpisał się jeszcze Pan Y - czytelnie, oprócz Pana X (osoby fizyczne). W drugiej ofercie na to samo zadanie figuruje jako wykonawca Pan X i Pan Y i oni obydwaj również podpisali się w miejscu os. upoważnionych. Potraktowaliśmy drugą ofertę jako zmianę pierwszej oferty , ponieważ na dwóch tych ofertach podpisali się obydwaj Wyk., druga oferta uwzględniała wprowadzone zmiany. Dodam, że cena i inne kryterium, które zostawiliśmy są takie same w tych dwóch ofertach. Jest to jedyna oferta na to zadanie, ale czy można ją przyjąć. Jakie jest Wasze zdanie w tej sytuacji?
1
2018-05-23 12:49 0

B.

Beata .....

Fachowiec 310

Na drugiej kopercie powinien być dopisek "zmiana" :) bez tego to raczej Zamawiający nie powinien sam decydować, że druga jest prawidłowa - nie jesteśmy upoważnieni w imieniu firmy do takich decyzji. Chociaż rozumiem sytuację bo logika by wskazywała jaki był cel drugiej oferty - złożyć ze zmianami.
Na drugiej kopercie powinien być dopisek "zmiana" :) bez tego to raczej Zamawiający nie powinien sam decydować, że druga jest prawidłowa - nie jesteśmy upoważnieni w imieniu firmy do takich decyzji. Chociaż rozumiem sytuację bo logika by wskazywała jaki był cel drugiej oferty - złożyć ze zmianami.
0
2018-05-24 12:34 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy