Forum


Powrót żądanie dokumentów potwierdzających brak wydania wyroku sądu.. w sprawie podatków lub składek

M.

Małgorzata .....

41

Zamawiający wezwał do złożenia w terminie 5 dni dokumentu:
1. KRS - ale nie o to pytam
2. w przypadku wydania wobec wykonawcy prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji adm. o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek.., dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami ....
Jeśli nie mieliśmy wyroku ani decyzji, to co powinnam złożyć?
Zamawiający wezwał do złożenia w terminie 5 dni dokumentu: 1. KRS - ale nie o to pytam 2. w przypadku wydania wobec wykonawcy prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji adm. o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek.., dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami .... Jeśli nie mieliśmy wyroku ani decyzji, to co powinnam złożyć?
0
2018-05-24 07:44 0

J.

Joanna .....

68

Sporządzić oświadczenie z przytoczeniem treści żądanej, ale z zaznaczeniem że " nie wydano wobec tego wykonawcy..... z datą i podpisem osoby umocowanej. Pozdrawiam
Sporządzić oświadczenie z przytoczeniem treści żądanej, ale z zaznaczeniem że " nie wydano wobec tego wykonawcy..... z datą i podpisem osoby umocowanej. Pozdrawiam
0
2018-05-24 08:41 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy