Forum


Powrót Termin realizacji zadania

A.

Agnieszka .....

14

W trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzono postępowanie, którego termin realizacji został wyznaczony na okres 26 miesięcy - do 31.07.2020r.. Procedura na skutek zawezwań, wyjaśnień i odwołania do KIO znacznie się przedłużyła, o około 2 miesiące. Czy zamawiający może skrócić termin realizacji zadania o czas, który zabrały wyjaśnienia i odwołanie czy musi termin realizacji proporcjonalnie wydłużyć o te 2 miesiące czyli do 30.09.2020r.?
W trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzono postępowanie, którego termin realizacji został wyznaczony na okres 26 miesięcy - do 31.07.2020r.. Procedura na skutek zawezwań, wyjaśnień i odwołania do KIO znacznie się przedłużyła, o około 2 miesiące. Czy zamawiający może skrócić termin realizacji zadania o czas, który zabrały wyjaśnienia i odwołanie czy musi termin realizacji proporcjonalnie wydłużyć o te 2 miesiące czyli do 30.09.2020r.?
0
2018-05-24 08:48 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 979

Macie wpisane 26 miesięcy czy konkretną datę 31.07.2020r.? Daty nie można zmienić - chyba że zamawiający zawarł taką możliwość we wzorze umowy i po podpisaniu umowy na podstawie odpowiednich zapisów w umowie będzie można wydłużyć termin realizacji. Wykonawca składając ofertę musi się liczyć że przynajmniej w okresie 30 dni (poniżej progów) może podpisać umowę, jak przedłużył termin związania ofertą to także świadomie godził się na termin realizacji określony przez Zamawiającego.
Macie wpisane 26 miesięcy czy konkretną datę 31.07.2020r.? Daty nie można zmienić - chyba że zamawiający zawarł taką możliwość we wzorze umowy i po podpisaniu umowy na podstawie odpowiednich zapisów w umowie będzie można wydłużyć termin realizacji. Wykonawca składając ofertę musi się liczyć że przynajmniej w okresie 30 dni (poniżej progów) może podpisać umowę, jak przedłużył termin związania ofertą to także świadomie godził się na termin realizacji określony przez Zamawiającego.
0
2018-05-24 08:55 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy