Forum


Powrót zdolnośc techniczna i zawodowa

A.

Anna .....

0

Zamawiający przedstawił taki warunek na spełnienie zdolności technicznej i zawodowej :
"wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie 3 inwestycje, których przedmiotem były: wykonanie kanału sanitarnego grawitacyjnego lub kanału deszczowego grawitacyjnego o długości co najmniej 1,5 km i średnicy co najmniej
Dn200mm"
W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać jeden lub wspólnie wszyscy wykonawcy w ramach konsorcjum.
Jak mam to rozumieć? Głównie chodzi mi o zapis : "lub wspólnie wszyscy wykonawcy w ramach konsorcjum" Czy to oznacza że warunek będzie spełniony jeśli powiedzmy lider przedstawi dwie roboty, partner jedną i razem będzie trzy? Czy jednak w związku z tym że doświadczenie nie można łączyć - z dwóch niedoświadczonych firm nie zrobi się jedna doświadczona która wykonała 3 inwestycje należałoby to rozumieć inaczej? Tzn. że konsorcjanci wykonali razem w konsorcjum ( wspólnie) trzy wymagane inwestycje?
Zamawiający przedstawił taki warunek na spełnienie zdolności technicznej i zawodowej : "wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie 3 inwestycje, których przedmiotem były: wykonanie kanału sanitarnego grawitacyjnego lub kanału deszczowego grawitacyjnego o długości co najmniej 1,5 km i średnicy co najmniej Dn200mm" W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać jeden lub wspólnie wszyscy wykonawcy w ramach konsorcjum. Jak mam to rozumieć? Głównie chodzi mi o zapis : "lub wspólnie wszyscy wykonawcy w ramach konsorcjum" Czy to oznacza że warunek będzie spełniony jeśli powiedzmy lider przedstawi dwie roboty, partner jedną i razem będzie trzy? Czy jednak w związku z tym że doświadczenie nie można łączyć - z dwóch niedoświadczonych firm nie zrobi się jedna doświadczona która wykonała 3 inwestycje należałoby to rozumieć inaczej? Tzn. że konsorcjanci wykonali razem w konsorcjum ( wspólnie) trzy wymagane inwestycje?
0
2018-05-24 09:25 0

B.

Beata .....

Fachowiec 310

Pytanie należy zadać Zamawiającemu :) jak będzie oceniał spełnienie tego warunku. trudno powiedzieć co miał na myśli.
Rzeczywiście, wyszły takie orzeczenie KIO wskazujące, że przy doświadczeniu wykonanych np. RB, nie można łączyć potencjału 3 konsorcjantów poprzez ich sumowanie. Chyba, że ich udział w wykonanych RB był identyczny - pracownicy z obydwu firm jednocześnie pracowali przez RB.
Jeżeli zapis Zamawiajacego jest nieprecyzyjny to lepiej zadać pytanie o wyjaśnienie - doprecyzowanie, ponieważ do Zamawiającego będzie składana oferta.
Pytanie należy zadać Zamawiającemu :) jak będzie oceniał spełnienie tego warunku. trudno powiedzieć co miał na myśli. Rzeczywiście, wyszły takie orzeczenie KIO wskazujące, że przy doświadczeniu wykonanych np. RB, nie można łączyć potencjału 3 konsorcjantów poprzez ich sumowanie. Chyba, że ich udział w wykonanych RB był identyczny - pracownicy z obydwu firm jednocześnie pracowali przez RB. Jeżeli zapis Zamawiajacego jest nieprecyzyjny to lepiej zadać pytanie o wyjaśnienie - doprecyzowanie, ponieważ do Zamawiającego będzie składana oferta.
0
2018-05-24 09:42 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy